Om eiendommen

Arealspesifikasjon

5. etg: 237 kvm Kontor

Kort om eiendommen

Strandgaten 7 ligger midt i det historiske Bergen sentrum. Bygget er tegnet av Kavli & Krogseth og ble oppført i 1926. Eiendommen er på ca 1.800 kvm fordelt på åtte etasjer og består hovedsakelig av kontorer. Bygget gjennomgikk i 2020/21 en betydelig oppgradering og holder høy kvalitet i dag. Bygget eies og forvaltes av Fremre Eiendom som fokuserer på langsiktig utvikling av næringseiendom.

Innhold

I byggets 5. etasje har vi for leie 237 kvm. lyse og arealeffektive kontorlokaler. Lokalene er oppgradert i 2021 og holder en meget god standard. Lokalene består av åpent 2-4 cellekontor, hvorav to i dag benyttes som teams-/møterom, kontorlandskap med plass til 4-6 arbeidsstasjoner, møterom for åtte personer, kjøkken med romslig spiseplass og hyggelige sosiale soner. Toalett med dusj. Lokalene er moderne innredet med tidsriktige kvaliteter og farger. Lokalene leies ut slik de står i dag. Om ønskelig kan det være mulig å overta møbler. Sykkelparkering i bakgården.

Standard

Lokalene ble pusset opp i 2021 og holder god standard.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming.

Parkering

Det medfølger ikke parkering, men det er kort vei til flere av byens parkeringshus.

Offentlig kommunikasjon

Eiendommen ligger i umiddelbar nærhet til bybane, bussholdeplass, togstasjon og kai.

Overtakelse

Lokalene kan overtas så snart som mulig, eller etter avtale.

Sentrale lover

Oppdraget reguleres i henhold til Lov om eiendomsmegling av 29.06.2007 nr. 73. Fravikeligheten som framgår av lovens § 1-3 og forskriftens § 1-2 er anvendt for dette oppdraget.

Dersom det avtales påkostninger/vedlikehold av leieobjektet som dekkes av utleier eller leietaker må partene selv avklare skattemessige konsekvenser, herunder avskrivningsregler og eventuelle justeringsregler for merverdiavgift med sine respektive revisorer eller advokater. Megler er uten ansvar for konsekvenser reglene påfører partene.

Leietaker er ansvarlig overfor alle offentlige myndigheter for at hans benyttelse av leieobjektet tilfredsstiller de til enhver tid gjeldende offentligrettslige krav i leieperioden.

Offentligrettslige krav knyttet til universell utforming skal besørges og bekostes av leietaker, når kravet i hovedsak kan tilbakeføres til leietakers særlige bruksformål eller den bransje leietaker driver i leieobjektet. Offentligrettslige krav knyttet til universell utforming, som ville blitt pålagt uavhengig av de alternative bruksformål som leieobjektet lovlig kan benyttes til, skal besørges og bekostes av utleier.

Utleie av eiendommen vil skje på alminnelige betingelser for leie av næringslokaler.

Utleiers krav til sikkerhet

6 mnd. leie og felleskostnader inklusive mva.

Fremleie

Fremleie kan tillates med utleiers godkjennelse.

Hvitvaskingsregelverk

I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (Hvitvaskingsloven) er megler pliktig å gjennomføre kundetiltak av både oppdragsgiver og leietaker.

Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å bekrefte identiteten til leietaker på grunnlag av gyldig legitimasjon. Samt plikt til å foreta kontroll av eventuelle reelle rettighetshavere. Der leietaker opptrer i henhold til fullmakt må også fullmaktsgivers identitet bekreftes på grunnlag av gyldig legitimasjon. Kundetiltak av leietaker skal senest skje på kontraktsmøtet.

Dersom leietaker opptrer i henhold til fullmakt, må fullmakten fremlegges samtidig som kontrakt inngås. Dersom leietaker er en juridisk person (AS mv.) plikter leietaker å fylle ut og returnere egne kundekontrollskjemaer før kontraktsmøtet i tillegg til å fremlegge firmaattest.

Dersom kundetiltak ikke kan gjennomføres kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av oppdraget. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere mistenkelige avtaleinngåelser til Økokrim. Med mistenkelig avtaleinngåelse menes en avtale som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundetiltak kan også være et forhold som gjør oppdraget mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven.

Beliggenhet

Eiendommen ligger sentralt i Strandgaten 7, like ved Torgallmenningen i Bergen sentrum med kort avstand til buss, bybane, tog, båt eller byens parkeringshus. Umiddelbar tilgang til alle byens fasiliteter.

Adkomst

Enkel adkomst til eiendommen til fots, med kollektivtransport eller bil.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 4601
Gårdsnr: 165
Bruksnr: 15

Fasiliteter

Heis
Kjøkken
dusj