Avtalen omfatter nesten 10.000 kvadratmeter med næringslokaler i Brynsengfaret 6, rett ved Brynseng T-banestasjon, dit etaten flytter neste høst for en varighet på ti år. Det er Malling som har vært utleiemegler for eiendommen.

– Der får vi flotte, fleksible lokaler som muliggjør økt samhandling og bedre ressursutnyttelse. I tillegg til gode kontorarealer, ivaretar lokalene også våre spesialbehov – som laboratorium for blant annet testing av vannprøver, garderobe og operasjonssentral. Det blir en stor gevinst å ha gangavstand mellom administrasjons- og prosjektmiljøet i Brynsengfaret 6 og etatens driftssentral på Helsfyr, noen hundre meter unna, sier etatdirektør Anna Maria Aursund i en pressemelding.

Brynsengfaret 6 er et stort kontorbygg på 33.000 kvadratmeter der blant andre Mestergruppen, ABK-Qviller og Roche Norge holder hus. Der skal Entra modernisere og tilrettelegge lokalene slik at de er godt tilpasset Norges største fagmiljø innen vann og avløp, med rundt 700 ansatte.

– Vi er selvfølgelig fornøyde med at Vann- og avløpsetaten valgte Entra som samarbeidspartner og gårdeier for sine nye lokaler. Vi gjennomfører nå oppgraderinger som vil gjøre Brynsengfaret 6 til et moderne og mer bærekraftig kontorbygg, sier Kjetil Hoff som er direktør for eiendomsforvaltning i Entra.

Rehabiliteringen omfatter blant annet fellesfasiliteter som personalrestaurant, stort møteromssenter og treningsrom. Oppgraderingene skjer med mål om en høy gjenbruksgrad gjennom bevaring av bygningskropp og fasade. Bygningen har flere store takflater hvor det prosjekteres for solkraft og et mer energieffektivt bygg.

Felles for disse organisasjonene er at de representerer miljøer med høy kompetanse.

– Med Norges største fagmiljø innen vann og avløp på plass fra neste år, styrker vi Brynsengfaret 6 som en destinasjon for ledende kunnskapsbedrifter innen sine fagfelt, sier Hoff.