– Vi har jobbet tett sammen med Voice over en periode på ca. halvannet år for å lande denne avtalen. Voice er der i dag og trives på eiendommen, men de er i veldig vekst og trengte mye mer plass og en total oppgradering av lokalene. Resultatet ble at de leier en av bygningene i sin helhet, som gir dem et unikt eget bygg for deres bruk, sier markedsdirektør Christopher Felix i Wahl Eiendom.

Trikkestallen, som har adressen Pontoppidans gate 7, ble bygget i 1902 og 1914, og renovert i 2000 og 2014. I 2000 ble den ombygget til næringsformål. Det samlede bygningsarealet er på 9.457 kvadratmeter.

Etter at Voice har leid et større areal, er Trikkestallen nå fullt utleid. Mens Voice leier den ene bygningskroppen, deler Sats og Weber det andre bygget.

– Vi utvider og skaper et enbrukerbygg av den ene bygningskroppen. Alt teknisk oppgraderes eller skiftes ut og alle overflater rehabiliteres. Voice vil også sette sitt unike preg på uttrykket som går igjen i hele eiendommen. Det er over 5000 kvm med kontor som skal rehabiliteres. Bygningskroppene har sitt unike og sjarmereden uttrykk som vi er opptatt av å bevare, slik at det vil det ikke gjøres noen endringer på. Vi har spennende planer for naboeiendommen også og vi ønsker å sette disse unike byggene mer på kartet og gjøre folk klar over beliggenheten ved åpne opp og tilby mer publikumsrettede løsninger, fortsetter Felix.

Wahl Eiendom sikret seg Trikkestallen sammen med Karbon Eiendom, Finn Erik Røed og Leo Invest da Vika Project Finance syndikerte eiendommen våren 2022.

– Vi har vært enige om en offensiv plan for eiendommen helt fra begynnelsen, hvor det å finne en løsning med Voice har vært trinn 1. Vi er således veldig glade for å ha kommet hit vi er nå, sier Christopher Felix.

Det er Wahl Eiendom som forvalter eiendommen og står for all drift, så vel som utleie og markedsarbeid.