Oslo har fått et etterlengtet kraftsenter for frivilligheten med etableringen av Frivillighetens Hus, ifølge en pressemelding. Entras eiendom i Christian Krohgs gate 10 på Vaterland skal også være en arena for arbeidstrening og -inkludering, hvor KFUK-KFUM og Mamas Mat vil bidra til å gi flere unge og innvandrerkvinner en vei inn i arbeidslivet.

Entra overtok kontorbygget vegg-i-vegg med avisen Dagens Næringsliv i 2022, i forbindelse med kjøpet av Oslo Areal. Eiendommen sto da uten langsiktige leietakere, og den nye eieren har vurdert flere alternativer for hvem som vil passe inn i huset og samtidig vil tilføre Vaterland-området verdi over tid.

– Vi er mange som med stor entusiasme har jobbet for at dette skal bli et attraktivt tilbud for nærmiljøet og for alle som har et stort hjerte for det frivillige Norge. Vi er derfor svært stolte av at alle husets seks etasjer er fylt med organisasjoner som jobber for saker som bidrar positivt i samfunnet, sier administrerende direktør Sonja Horn i Entra.

Frivillighet Norge, Natteravnene og VOFO (Voksenopplæringsforbundet) var de første til å flytte inn. Siden har blant annet KFUK-KFUM og Norsk Friluftsliv kommet etter. Flere andre kommer innen sommeren.

Kraftsenter for frivilligheten

– Det er fantastisk at vi har klart fylle et helt hus i Oslo sentrum, der alle leietakere er en del av frivillig sektor. Det er en drøm mange av oss har båret på lenge, men som har vært utfordrende å gjennomføre i praksis. Nå har vi realisert drømmen, og skal gi frivilligheten et løft gjennom inspirasjon, synergier på tvers og en tydeligere rolle i viktige samfunnsdebatter. Huset skal være en naturlig møteplass for de organisasjonene som har dette som sitt hjem, samtidig som dørene er åpne for alle som har en tilhørighet til den frivillige sektoren, sier Stian Slotterøy Johnsen som er generalsekretær i Frivillighet Norge og styreleder i Frivillighetens Hus.

Frivillighetens Hus er organisert som et ideelt aksjeselskap, hvor ti av de frivillige organisasjonene som holder til i Christian Krohgs gate 10 har gått sammen.

Huset skal ha en tydelig sosial profil hvor arbeidstrening og arbeidsinkludering er en naturlig del av tjenestene som tilbys. Nå er avtaler signert med Mamas Mat og KFUK-KFUM Norge.

Mamas Mat er en sosial entreprenørbedrift som gir innvandrerkvinner en vei inn i arbeidslivet gjennom matlaging. De skaper arbeidsplasser som gir økonomisk uavhengighet og inkludering. I Christian Krohgs gate 10 skal de drifte kantine for leietakerne samt en kafé som er åpen for alle.

– Hos oss er det ikke viktig hvor god du er i norsk, men at du er skikkelig god til å lage mat og at du har lyst til å jobbe. Alt annet kan læres, sier gründer Ragnhild Slettner i Mamas Mat.

KFUK-KFUM Norge skal drifte byggets møteromssenter med unge mennesker som gjennom en jobb på Frivillighetens hus skal få første linje på CV-en. Organisasjonen har lang erfaring med å ansette unge mennesker, og ansetter årlig 200 ungdommer på Forandringshuset sitt.

– Formålet med jobbsenteret er å sørge for at unge får verdifull arbeidserfaring og et springbrett til jobb andre steder. Det er et stort samfunnsproblem at unge mennesker står utenfor arbeidslivet, og alt for mange opplever utenforskap som følge av å ikke ha en jobb. På Frivillighetens Hus skal vi legge til rette for kompetanseheving, mestring og tilhørighet i et trygt fellesskap, sier Karianne Stokke Gjerstad som er regionleder for KFUK-KFUM i Oslo og Akershus.

Gir Vaterland et løft

– Frivillighetens Hus er en seier for frivilligheten selv, og den viktige jobben sektoren gjør for så mange ulike deler av samfunnet. Gjennom sin tilstedeværelse bidrar Frivillighetens Hus til positiv aktivitet fra tidlig til sent i bygget og i nabolaget ved nedre Akerselva. Sosiale tiltak som arbeidstrening og -inkludering er noe Vaterland-området trenger mer av, påpeker Sonja Horn.