Gjødselgiganten har i dag kontorer i tre ulike eiendommer på Skøyen og vil nå samle virksomheten i det nye hovedkontoret i Verkstedveien 1 på Skøyen. Selskapet vil leie mer enn 16.000 kvadratmeter i fjerde til sjuende etasje.

– Yara ønsker å samle alle ansatte i Oslo i ett bygg og med moderne lokaler tilpasset hybride arbeidsformer. Vi er glade for at vi har funnet lokaler for nytt hovedkontor på Skøyen – et sted vi kjenner godt og som vi også ser er i sterk utvikling, sier Solveig Hellebust, EVP People, Process and Digitalization i Yara International.

Nå går Entra i gang med en oppgradering av fellesarealene i Verkstedveien 1. I tillegg skal Yaras kommende kontorlokaler tilpasses selskapets nye konsept, slik at det blir et fleksibelt og godt hovedkontor. I prosessen vil det bli vektlagt en høy grad av ombruk og gjenbruk. Yara har også utvide sine arealer ytterligere etter en optimaliseringsperiode.

Det er forventet at Yara er samlokalisert i sine nye lokaler i løpet av første kvartal 2027.

– At Yara velger Entra ser vi på som en stor tillitserklæring. De har vært en viktig kunde for Entra med kontorer på til sammen 11 800 kvadratmeter i to av eiendommene som var en del av porteføljen fra Oslo Areal. Når Yara ønsket å samle sitt nye hovedkontor under samme tak, er det gledelig at vi kan tilby kontorer som svarer til de behovene som en stor og internasjonal aktør som Yara har. Vi ser frem til å fortsette det gode samarbeidet med Yara, sier Sonja Horn, administrerende direktør i Entra.

Verkstedveien 1 er et moderne kontorbygg på mer enn 31 000 kvadratmeter fordelt på sju kontoretasjer som omringer et flott atrium. I førsteetasjen er det blant annet personalrestaurant, kafé og butikker. Kontorlokalene holder en gjennomgående høy standard. Fra kontorbygget er det kort vei til alt av kollektivforbindelser ved et av de største knutepunktene i Oslo.

Cushman & Wakefield Realkapital ved Emilio Azar og Anne Bruun-Olsen har vært rådgiver for Yara i prosessen med å finne et nytt hovedkontor.