Prospekter som produkter

Destinasjon betyr reisemål eller bestemmelsessted. Men det er det korte svaret; ja, kontoret er en destinasjon. Søker vi videre til reiselivsbransjen blir bildet mer utfyllende. Der brukes ordet i en større sammenheng med varer og tjenester og frie goder som skal tilfredsstille den reisendes behov og ønsker. Reiselivsbransjen snakker om et helhetlig produkt med opplevelser, hvor turister gjerne vil kjøpe «en pakke».

Dette er mer overførbart til eiendomsbransjen. Gårdeiere og meglere liker å snakke om prospektene sine som produkter med et spekter av tjenester og tilbud for å lokke til seg mulige leietakere i en jungel av mulige lokasjoner. Eller beholde attraktive leietakere. I lys av dette kan man forstå markedsavdelingen sitt behov for å opphøye produktet til en destinasjon med en totalpakke av tjenester og tilbud. En pakke som i bunn og grunn handler om å gjøre hverdagen litt lettere og mer behagelig for leietakerne.

Hos Fiken brukes allrommet til trening for de ansatte med instruktør som en del av felles kulturbygging og sosialt samvær. Foto: Niklas Hart

De myke verdiene

Private treningsfasiliteter, eksklusive mattilbud, serviceapper og andre felles fasiliteter er ikke lenger nok. Skal vi snakke om kontoret som en destinasjon må vi rette fokuset videre til de myke verdiene, som handler om kulturbygging, fellesskap og menneskelige relasjoner.

Der den verdenskjente arkitekten og byutvikleren Jan Gehl snakker om «livet mellom husene», bør vi interiørarkitekter snakke om «livet mellom arbeidspultene». Det er tross alt på kontoret vi tilbringer de fleste timene av arbeidsdagen vår. Da bør også kvaliteten og utformingen av kontoret gjennomføres på lik linje med hvordan vi utformer og utvikler våre urbane fellesområder og nabolag.

Dagens og fremtidens arbeidsplass er ikke lenger bare et praktisk sted tilrettelagt for å utføre pålagte arbeidsoppgaver. En moderne arbeidsplass skal også være en dynamisk transformator og en katalysator for å knytte mennesker og kompetanse sammen og stimulere til kulturbygging.

Kontoret som arbeidssted trenger en merverdi utover godt løste og nødvendige funksjoner. Aktivitetsbaserte løsninger der de ansatte velger arbeidsplass ut fra oppgavene som skal utføres er vel og bra, men kontoret trenger også å tilrettelegge for det som ikke er så lett å beskrive; vi trenger å skape rammer for «den gode følelsen» og veve kontorlivet inn i den individuelle livsstilen vi ønsker å leve. Kontoret trenger med andre ord merverdi, og et stort mulighetsrom ligger i det mellommenneskelige. Dette påvirker hvordan vi bør planlegge kontorer.

Det sosiale limet

Den viktigste driveren for å gå på jobb er å møte kolleger. Da må kontoret legge til rette for dette i langt større grad enn tidligere. I korte trekk må arealer for samhandling økes, mens arealer for arbeidsplasser med hev / senk reduseres. Våre erfaringer etter pandemien forteller oss at kontorer med en sydende atmosfære er en driver som fører til økt oppmøte på den fysiske arbeidsplassen, mens et tomt og stille kontor gjør det motsatte. Faktisk fører det til nedgang i folk som ønsker å møte opp på jobb. Man drar på kontoret med en forventning om å møte kolleger og venner. Dersom det motsatte skjer, er det mindre sannsynlig at du dukker opp neste dag hvis du ikke må. Som organisasjon trenger man at folk møter opp på jobb. Fysisk. Vi trenger å møtes, og vi trenger gode møteplasser. Arbeidsmiljøet er det sosiale limet på jobb.

Strategi og identitet

Kontoret som destinasjon er spesielt relevant i tider med økende fjernarbeid og hybride arbeidsmodeller. Skal ansatte lokkes tilbake til kontoret, innebærer det å skape et miljø som komplementerer fordelene ved fjernarbeid med unike fordeler ved å være fysisk til stede på kontoret. Dette kan inkludere innovative og fleksible arbeidsområder, teknologi for hybridarbeid, og ikke minst sosiale og samarbeidsorienterte områder.

Kontoret som en destinasjon er et innovativt konsept der arbeidsplassen transformeres til et sted hvor ansatte ønsker å være, hvor man trives, samhandler og er produktive. Ved å skape et unikt og tiltalende arbeidsmiljø, kan organisasjoner tiltrekke seg riktig talent og beholde sine ansatte ved å møte deres individuelle behov og fremme en sterk bedriftskultur. En slik tilnærming prioriterer de ansattes behov i likhet med organisasjonens mål. Ved å investere i kontoret som en destinasjon, legger bedrifter grunnlaget for ikke bare å forbedre ansattes engasjement og tilfredshet, kontoret blir også brukt som en arena for å realisere egen strategi og identitet.

Kontoret som et klubbhus? Illustrasjon: IARK / render er generert ved hjelp av KI

Design som virkemiddel

Ambisiøse målsetninger må forankres i godt gjennomførte brukerprosesser, som til slutt realiseres i fysiske omgivelser med en tydelig identitet. Som interiørarkitekter opplever vi allerede en økt kunnskap og anerkjennelse av aktivitetsbaserte løsninger hvor fokus er variasjon og funksjonalitet. Ved å snakke om kontoret som en destinasjon tilføres et nytt lag til dette konseptet hvor fellesskap, kulturbygging og identitet står enda mer sentralt.

Begrepet «kontoret som destinasjon» forplikter. Det bærer med seg en forventning om noe mer utover det vanlige. Dette stiller enda høyere krav til oss som formgivere av de fysiske omgivelsene, men av alle de spennende ingrediensene i et vellykket prosjekt, står design som en elementær bestanddel. Design som virkemiddel for å skape unike omgivelser med fokus på fellesskap og identitet. Hvordan få et kontor til å oppleves som et klubbhus med et mangfold av lojale fans som heier på et felles lag? «Kontoret som et klubbhus». Smak litt på det …