Det er DNB Livsforsikring som eier «Midtbygget» i Bjørvika, med adressen Dronning Eufemias gate 30 i Oslo. Nå har DNB Næringseiendom på vegne av DNB Livsforsikring inngått avtale med DNB Bank ASA om forlengelse av leieavtalen for eiendommen. Leiearealet er 49.200 kvadratmeter og avtalen er forlenget til 30. juni 2037.

DNB Livsforsikring skal gjennomføre bygningsmessige tilpasninger og oppgraderinger av lokalene i forbindelse med forlengelsen. Leietakertilpasningene skal i hovedsak utføres i arealer som betjener fellesfunksjoner. I tillegg skal utleier gjennomføre tiltak knyttet til energibruk og energireduksjon (ENØK strakstiltak).

– Det er en felles målsetning å få redusert energibruken i bygget sett i forhold til historisk forbruk. Det er derfor enighet om at det skal gjennomføres en rekke ENØK tiltak på eiendommen. Disse tiltak vil bidra blant annet til bedre styring og kontroll med energibruken og redusert CO2 utslipp, skriver DNB i en melding.