Regnskapet til Normal Norge AS viser at selskapet i fjor hadde salgsinntekter på 2,4 milliarder kroner mot 1,8 milliarder i 2021. Resultat før skatt endte på 337,5 millioner (202,0 mill. i 2021).

I årsberetningen påpeker styret at omsetningsøkningen har bakgrunn i en økning i antall butikker. Samtidig har det vært økt omsetning i eksisterende butikker.

Styret anser årets resultat som tilfredsstillende sett i lys av den kraftige veksten og ekspansjonen. Det har i 2021/2022 vært vesentlige kostnader knyttet til åpninger av nye butikker.

Hittil i 2023 har Normal åpnet 26 nye butikker i Norge. Thomas Harsvik, landssjef i Normal Norge, sier at nyetableringene er godt mottatt, og flere skal det bli.

– Vi skal antagelig åpne 20-30 butikker i løpet av de par tre neste årene, sier han.

– Hva kjennetegner lokasjonene dere er på jakt etter?

– Gode lokasjoner i gågater og handelssenter hvor folk flest ferdes er alltid interessante for oss. Vi har også begynt å se etter aktuelle «big box»-beliggenheter, svarer han.

– Hva tenker du er årsakene til at Normal har lykkes så godt i det norske markedet?

– Hos Normal finner man kjente merkevarer til lave priser. Samtidig tilfører vi stadig nye, spennende nyhetsvarer. Vi tror at de lave prisene kombinert med en slags skattejaktopplevelse har ført til at kundene foretrekker å handle hos Normal, sier Harsvik.