– Vi har trivdes veldig godt i Schweigaards gate fra vi flyttet inn her i 2010. Siden den gang har mye endret seg, og vi trenger lokaler som fungerer bedre for de varierte måtene vi jobber på i dag. Vi ser frem til å fortsette samarbeidet vi har med Entra når vi nå skal bygge om. Vi skal ha færre etasjer enn i dag, men vi skal utnytte plassen bedre. Ansatte skal oppleve å komme til et kontor med liv og energi, hvor de finner arbeidsplasser for både samarbeid og konsentrasjon, sier Morten Rosenkvist, direktør i Udir.

De nye kontorlokalene til Udir vil bli tilrettelagt for en aktivitetsbasert arbeidsform. Etasjene vil bli delt opp i soner tilpasset ulike måter å arbeide på som konsentrasjonsarbeid eller kreative prosesser som krever en større grad av samhandling.

– Vi er selvfølgelig svært fornøyde med at Udir har valgt å inngå en ny avtale med oss i Entra. Kontorets rolle er i endring, og vi gleder oss til å jobbe tett sammen med Udir i den videre prosessen med å utforme kontorer tilrettelagt for fremtidens arbeidsform, sier Kjetil Hoff, direktør for eiendomsforvaltning i Entra.