Telefonen gikk varm da Michael Færden i Tiger Eiendomskompetanse la ut 2.200 kvadratmeter i Lørenskogveien 75 for leie. Dette er et stort næringsbygg som ligger mellom E6, riksvei 159 og riksvei 163 på Lørenskog – rett ved grensa til Oslo.

Bygget eies av Second Space Eiendom som kontrolleres av Ferncliff Property og Daimyo Eiendom.

– Vi har leid ut lokalet til Abmas Elektro som skal bruke det til lager, kontor og showroom. Leiekontrakten er på 5+5 år. De tar over lokalene etter Schiedel Skorsteiner og skal være på plass 1. juni, sier Færden.

Han var veldig overrasket over den store interessen.

Populær beliggenhet

– Hvis alle leieoppdrag hadde gått like raskt unna, hadde det vært moro å være næringsmegler. Nå er det press på slike lokaler nært Oslo. Beliggenheten mellom hovedveiene trekker opp, i tillegg inkluderer lokalet ca. 1.750 kvadratmeter høytlager mens resten er kontorer – samt at det er godt med parkering utenfor. Slikt er populært, poengterer han.

Færden påpeker også at det var god bransjespredning blant interessentene, og at det var flere byggrelaterte selskaper samt entreprenører som ville inn.

– Gårdeier ønsker ikke si noe om leieprisen, men de er fornøyde med avtalen. Nå er det bare 485 ledige kvadratmeter igjen i bygget. Jeg regner med at også disse blir leid ut raskt, sier Færden.

Lørenskogveien 75 var en av fem eiendommer syndikeringsaktøren Njord Securities fikk på plass sommeren 2020. De var da vært svært aktive i tiden før sommerferien og kjøpte eiendommer for til sammen 650 millioner kroner.

Blant de andre leietakerne er Gummiservice og Heidenreich.