Nobina som er Nordens største kollektivselskap utvider dermed dagens leieavtale, og planlagt overtagelse av lokalene er andre kvartal 2023.

Med denne avtalen flytter selskapet internt i Galleri Oslo og nesten dobler sitt eksisterende areal.

— Dette er sentrale lokaler som dekker alle krav vi har til vårt hovedkontor. Lokalene støtter vårt fokus på bærekraft og inkludering, og blir en god arbeidsplass. Gjennom utvidelsen vil vi skape en sentral møteplass og vi er rustet for videre vekst, sier administrerende direktør Jan Volsdal i Nobina i en pressemelding.

Området rundt Schweigaards gate 6-14 har siden 1970 vært brukt til busstasjon, og i 1989 stod dagens bygg ferdig.

Eiendommen hadde busstasjon på bakkeplan, og Europas lengste innendørs handlegate, i tillegg til et betydelig antall kvadratmeter kontor. Busstasjonen og særlig kontordelen har hele tiden vært attraktive for leietakere.

Galleri Oslo, som i mange år har vært utskjelt og omtalt som Norges styggeste bygg, eies i dag av Entra, Viken Pensjonskasse og Linstow.

— Vi er svært tilfredse med denne leiekontrakten. Det er gledelig at vi har vært i stand til å ivareta og møte deres behov for nytt hovedkontor i sentrum, sier Kjetil Hoff som er direktør for eiendomsforvaltning i Entra.