– Vi er svært fornøyde med at NRK og Entra er enige om rammene for et leieforhold i Holtermanns veg 1-13. En endelig avtale vil medføre at vi starter opp det tredje og siste byggetrinnet i vårt utviklingsprosjekt på tomten. Eiendommen utvikles for en digital arbeidshverdag med det siste av teknologi tilgjengelig i bygget. NRK blir et fint tilskudd til det som er i ferd med å etablere seg som en attraktiv næringsklynge, i hjertet av innovasjonsmiljøet i Trondheim, sier Sonja Horn, administrerende direktør i Entra.

Mediehuset NRK Trøndelag skal flytte fra dagens lokaler på Tyholt til nye og mer tilpassede lokaler i Holtermanns veg senest i 2026. Leiekontrakten er på 9.000 kvadratmeter og bygget vil huse rundt 250 medarbeidere.

– Vi har behov for lokaler tilpasset den nye mediehverdagen og de kravene som stilles til et moderne mediehus som NRK, slik at vi best mulig kan levere på vårt samfunnsoppdrag. Vi har vært på utkikk etter mer egnede lokaler en tid, og da fortrinnsvis sentralt i Trondheim og gjerne i nærheten av NTNU. Dette vil sørge for gode kommunikasjonsmuligheter for både medarbeidere og besøkende. Vi ser frem til videre prosess med Entra, med mål om finne den beste langsiktige løsningen for NRK Trøndelag, sier Eivind Undrum Jacobsen, regionredaktør for NRK i Midt-Norge.

Holtermanns veg 1-13 ligger på Elgeseter, rett ved Lerkendal, og med innovasjonsmiljøet i Trondheim med NTNU, Sintef, St. Olavs hospital og NINA som nærmeste naboer. Prosjektet er Entras største utviklingsprosjekt i Trondheim med totalt nesten 50.000 kvadratmeter kontor- og næringsarealer. Første byggetrinn på 11.700 kvadratmeter ble ferdigstilt i 2020. Byggetrinn to er på 20.900 kvadratmeter, og de første leietakerne flytter inn første halvår av 2023. Intensjonsavtalen med NRK gjelder for deler av det tredje og siste byggetrinnet i prosjektet. Forventet byggestart på byggetrinn tre vil være i løpet av 2023 med en forventet innflytting senest i 2026. Bygget er på 15 etasjer og utgjør ca. 15.000 kvadratmeter.