Det skriver Entra i en børsmelding fredag morgen. Amedia forlater 6.000 kvadratmeter i Akersgata og har signert en leieavtale på 8.550 kvadratmeter i Schweigaards gate 15. Leiekontrakten har en varighet på åtte år, og starter andre kvartal i 2024.

– På vegne av Amedia er jeg svært fornøyd med at vi har blitt enige med Entra. Vi rigger vår virksomhet for fremtiden, og tiden er inne for å samle mer av Amedias Oslo-baserte virksomhet og støttefunksjoner. Vi har hatt fine år i Akersgata, men med vår solide vekst og store ambisjoner har vi behov for mer plass. Amedia og Nettavisen har vokst ut av lokalene. I Tollgaarden får Amedia, sammen med våre mediehus Tun Media og Nationen, Nettavisen og Avisa Oslo, moderne og skreddersydde lokaler. Valget av Tollgaarden, vegg i vegg med Norges største kollektivknutepunkt, er også riktig for å skape et nytt Amedia-hus som er samlende for hele vår virksomhet, i hele landet. Bygget gir god fleksibilitet for en offensiv digital medievirksomhet, sier Amedias konsernsjef Anders Møller Opdahl.

De nye kontorene skal gi Amedia mer fleksible løsninger som også gir selskapet fasiliteter for vekst og videreutvikling.

– Vi får den plassen som vil gi Amedia mulighet til å utvikle et godt, moderne og aktivitetsfremmende arbeidsplasskonsept som kler et moderne medieselskap som oss. Det er jeg glad for, sier Opdahl.

Schweigaards gate 15 er det historiske bygget Tollgaarden. Som ble tegnet av Henry Bucher og ble oppført i perioden 1919 til 1926. Bygget ble tegnet og bygget for Oslos Jernbanetollsted, men har siden den tid også huset flere andre statsetater.

– Når Amedias virksomhet utvikler seg og behovene blir annerledes enn i de nåværende Entra-lokalene i Akersgata, er vi glade for at vi gjennom vår eiendomsportefølje kan legge til rette for selskapets videre utvikling i Schweigaards gate 15. Vi ser på det som en stor tillitserklæring at Amedia signerer en ny og større avtale med Entra og gleder oss stort til å ønske Amedia velkommen til Tollgaarden, sier adm. direktør Sonja Horn i Entra.

Bygget skal BREEAM Very Good-sertifiseres, som betyr at rehabiliteringsarbeidet skjer i henhold til svært strenge miljø- og bærekraftsprinsipper.