Det har lenge vært spekulert i om Aker Solutions og Aker BP vil flytte fra dagens lokaler i Jåttåvågveien i Stavanger. Nå er det klart at selskapene blir i området, men flytter inn i det nye storprosjektet til Hinna Park Utvikling, som eies av Stavanger Utvikling KF (Stavanger kommune) og H20 Eiendom (Entra, Camar Eiendom og OBOS Nye Hjem)

– Dette er en stor og viktig milepæl for Aker BP og Aker Solutions. Gjennom avtalen med HPU sikrer vi langsiktige, moderne og fremtidsrettede kontorlokaler til beste for Aker-selskapene i Stavanger. Dette reflekterer også at skal videreføre det høye aktivitetsnivået i regionen i mange år til, sier Marius Gjære, direktør for prosjektressurser og leder av Stavanger-kontoret i Aker Solutions.

– Det nye kontorkomplekset blir skreddersydd for fleksibilitet og samhandling. Våre fremtidige lokaler skal underbygge ambisjonen vår om å lede an i transformasjonen av olje- og gassindustrien, og vil blant annet inkludere et integrert operasjonssenter for fjernoperering av feltene offshore, sier Ine Dolve, direktør for drift og feltutvikling og leder av Stavanger-kontoret i Aker BP.

Utbyggingen har fått prosjektnavnet «Valhall» og vil bestå av to seks-etasjers bygninger på totalt 71 000 kvadratmeter. Aker BP og Aker Solutions har inngått separate langtids leiekontrakter på til sammen 48 000 kvadratmeter fordelt på de to byggene. Det vil også være lokaler tilgjengelig for tredjeparts leietakere i kontorkomplekset.