I 2007 kjøpte KLP Eiendom det gamle Postens brevsenter i Biskop Gunnerus gate 14B i Oslo sentrum. Planen var å bygge nytt på eiendommen, og i 2010 signerte KLP en leieavtale med Nordea for eiendommen. Men ting tar tid, særlig når det skal bygges 70.000 kvadratmeter fordelt på 36 etasjer med tre tårn, og to år senere ble det klart at kontrakten med Nordea glapp. Finanskonsernet inngikk ved leieavtalen en opsjon med KLP om å kunne tre ut av kontrakten hvis utbyggingen ble forsinket, og den opsjonen ble tatt i bruk.

Stort prosjekt. Ill.: Kristin Jarmund/C.F. Møller/Rodeo Arkitekter.

Snuoperasjon

Siden har KLP Eiendom jobbet jevnt og trutt med planene for Biskop Gunnerus gate 14B. Hele veien har planen vært å rive brevsenteret (lavblokka), men nå har KLP Eiendom snudd.

– Vi har i de siste årene tenkt mye på om gjenbruk kunne la seg gjøre. Bygget har kraftige, plasstøpte konstruksjoner, så gjenbruk ville være det beste klimavalget. Med de nye rammebetingelsene uten bussterminal over sporene, ser vi en svært unik mulighet til å gjennomføre et stort forbildeprosjekt innen gjenbruk sentralt i Oslo, Oslo Horisont. Konkret betyr det at 36.000 kubikkmeter armert betong ikke må knuses og gjenoppbygges på Oslo S, sier utviklingsdirektør Eskild Rolstad i KLP Eiendom.

Taklandskap

Det siste halvåret har en arkitektgruppe bestående av Kristin Jarmund, C.F. Møller og Rodeo arkitekter jobbet med å se på muligheten for å gjenbruke det gamle brevsenteret som en del av det prosjektet. Henning Sunde, kreativ leder i Rodeo utdyper:

– Prosjektet har mange av de samme kvalitetene som tidligere, med noen viktige forskjeller. Det gamle brevsenteret blir nå base med et stort og tilgjengelig taklandskap for byen, rett og slett et nytt grønt byrom med utsikt over Oslo S og Bjørvika. Høyden over bakken blir circa som på Operataket. Vi jobber med noen spennende alternativer for hvordan man kan komme seg opp hit fra bygulvet. Dette skal vi nå diskutere med Plan- og bygningsetaten (PBE), sier Sunde.