Nå er det klart at Microsoft flytter inn i løpet av tredje kvartal 2022. Microsoft har signert for nærmere 2.000 kvadratmeter av den totalt 7.100 kvadratmeter store eiendommen.

– For oss i Microsoft har det vært viktig å finne et lokale som tilfredsstiller våre ansattes forventninger til den moderne og fleksible arbeidsplassen. Lokalene må legge til rette for at man kan samhandle og samarbeide på tvers, uavhengig av om man jobber fra kontoret eller hjemme. I tillegg var det viktig for oss at lokalene har en nærhet til kollektivtrafikken og er sentrumsnært ettersom det gjør at de ansatte bedre kan planlegge og få hverdagslogistikken til å gå opp. Vi gleder oss til våre ansatte i Trondheim og omegn kan ta i bruk disse nye og moderne lokalene senere i år, sier Bjørn Olstad, CVP i Microsoft.

Med første bekreftede leietaker, går Entra i gang med en modernisering av bygget slik at det vil møte morgendagens standarder innenfor arbeidsmiljø og med et lavere energiforbruk.

– Vi gleder oss veldig til å ønske Microsoft velkommen til totalrehabiliterte lokaler. Med fleksible kontorarealer som er tilpasset for morgendagens arbeidsliv, er vi sikre på at Microsoft vil finne seg vel til rette i Kongens gate, sier Stine Hostad, leder for Entra i Trondheim.

Oppgraderes for fremtidens arbeidstakereMicrosoft vil flytte inn i et bygg med komplett ny teknisk løsning der alt byttes ut til fordel for moderne og mer miljøvennlige løsninger. Dette innebærer at alt fra det elektriske anlegget og belysning, til ventilasjonsanlegg, varmeanlegg og lokalt styringssystem skiftes ut. Innvendige flater oppgraderes, og det vil komme garderobeanlegg, sykkelparkering, møteromssenter og personalrestaurant. På bakkeplan planlegges det for en kafé som vil være åpen for hele byen.

Mot øst planlegger Entra en forbindelse til blant annet NTNUs arealer på Kalvskinnet. Tverrpassasjen blir et skjæringspunkt, og plassen har potensial til å bli et levende og attraktivt byrom.

– Bygningen, som er tegnet av arkitekt Herman Krag, har ikke vernestatus, men vi har likevel hatt en tett dialog med Byantikvaren om prosessen. Vi er godt fornøyde med måten vi nå skal åpne førsteetasjen mot bygulvet i Kongens gate på, sier Hostad.

En velkjent adresse

Kongens gate 87 er en velkjent adresse i Trondheim. Eiendommen, som er fra 1974, var opprinnelig byens politistasjon. De siste årene har Skatteetaten hatt tilhold her. Skatteetaten har flyttet til Entras nybygg i Holtermannsveg, og Kongens gate 87 skal nå pusses opp til å bli en moderne kontoreiendom med gode miljøkvaliteter.Eiendommen ligger kun to kvartaler fra kommunikasjons-knutepunktet Prinsenkrysset i Midtbyen, sentralt i Trondheim. Kongens gate er hovedinnfartsåre til Trondheim sentrum fra vest, og Trondheim kommune har vedtatt en oppgradering av gata fra Torvet til Ila med sykkelfelt. Metrobusstasjon inn mot Midtbyen planlegges like ved eiendommen, og dette vil gi enda bedre nærhet til kollektivknutepunkt enn i dag.