Egil Kvannli er direktør for Stavanger-kontoret til DNB Næringsmegling. Han melder om et eiendomsmarked i Stavanger som opplever stor interesse fra investorer som holder til utenfor Stavanger.

– Direkteavkastningen på eiendom i Stavanger er en god del høyere enn i Oslo og Bergen, så det blir billigere å kjøpe eiendom her enn andre steder. Prisen reflekterer et ufortjent rykte, sier Kvannli til NæringsEiendom.

Han mener næringslivet i Stavanger-regionen er blitt stadig mer konkurransedyktig etter den siste oljekrisen.

– Med de olje- og gassprisene vi har nå, så tjener oljeselskapene gode penger. De i leverandørindustrien som overlevde siste krisen, tjener også gode penger og det øker fra år til år. Vi har også selskaper innenfor fornybar energi og miljø, sier Kvannli.

Han legger til at omstillingen til grønn industri ikke gir full uttelling i arealbruken til bedrifter, da flere av de fornybare selskapene er virksomheter som tidligere bare drev med olje og gass.

– De har omstilt seg og holder gjerne til i samme lokaler som før, sier DNB-direktøren.

Syndikatører

Blant kjøperne av næringseiendom i Stavanger, finner vi en rekke syndikeringsaktører, fond og forsikringsselskaper. Nordea Liv har i flere år handlet eiendom i oljehovedstaden, og rett over sommeren ble det kjent at livselskapet kjøpte en portefølje med bileiendommer på Forus for nesten 500 millioner kroner. Eiendommene var Bavariakvartalet i Fabrikkveien 36 og 38 på Forus og Porsche-senteret i Fabrikkveien 41.

Selgeren Njord Securities har også kjøpt eiendommer i Stavanger, det samme har aktører som Clarkson Platou, Vika Project Finance, Arctic Securities og DNB Markets. Fondet UNION Real Estate Fund II kjøpte Ankerkvartalet i Stavanger høsten 2017, og er nå i markedet for å selge den attraktive CBD-eiendommen.

Høy ledighet

Samtidig med at investorer fra hele landet kaster seg over Stavanger, er kontormarkedet fortsatt preget av høy ledighet. Og det er fortsatt Forus som står for mesteparten av det ledige arealet. Ifølge DNB Næringsmegling har ledigheten på Forus flatet ut de siste årene, men på et høyt nivå. Leietakere kan sikre seg gode kontorlokaler for rundt 1.200 kroner per kvadratmeter på Forus. «Det er og blir et kontoroverskudd på Forus som også bidrar til et vedvarende kontoroverskudd i regionen som helhet. Høye oljepriser vil neppe løse det problemet, og man er avhengig av vekst i andre segmenter for å skape et balansert kontormarked», skriver DNB Næringsmegling i markedsrapporten for fjerde kvartal om Stavanger.

– Vi har i det siste halvåret sett en positiv endring på Fours og med det inntjenings potensielt vi nå ser i olje og gass industrien, samt økt fokus på deg grønne skifte, vil dette i sum gi økt etterspørsel etter kontor og kontor/kombinasjons lokaler i hele vårt område, sier Kvannli.

Næringsmegleren trekker frem Coworking-segmentet FOMO som et eksempel på nytenkning på Forus. FOMO jobber med å fylle opp hele 30.000 kvadratmeter med kontorareal på Forus med leietakere i ulike bransjer.

I Stavanger sentrum har kontorledigheten steget det siste året, men det ledige arealet er ikke mer enn 50.000 kvadratmeter. Leieprisene i sentrum har holdt seg i en periode med økende ledighet, de aller beste kontorene i Stavanger sentrum oppnår leiepriser godt over 3.000 kroner per kvadratmeter per år.

«Kontormarkedet i Stavangerregionen vil etter vårt syn også de nærmeste årene preges av et tilbudsoverskudd, men det har vist seg at det er betalingsvilje for de mest attraktive lokalene. Toppleiene i Stavanger er på nivå med tilsvarende kontorleier i Bergen og slås kun av de beste Oslo-beliggenhetene», skriver DNB Næringsmegling i oppdateringen.