Hvordan er det å være leietaker hos dere? Hvordan skiller IKM Eiendom seg fra andre gårdeiere?

– Vi har en varierende eiendomsportefølje og derav mange forskjellige bransjer som leietakere, vi har kombinasjonsbygg, produksjonsbygg, handel, restaurant og rene kontorbygg. Jeg vil si at det skal være enkelt å være leietaker hos oss, vi er en liten organisasjon som er i stand til å ta raske beslutninger. Vi har muligheten til å være fleksible for å tilpasse leiekontrakter og eiendommene våre til leietakernes behov.

Vi er en langsiktig eier med en relativt stor eiendomsportefølje. Vi har i tillegg tomter og eiendommer som kan utvikles videre. Dette gjør oss fleksible når leietakere endrer behov. Spesielt viktig er dette for leietakere hvor det uventet skjer en behovsendring, og det kanskje er flere år igjen av leiekontrakten. Vi har mange eksempler på at vi har klart å løse nye behov innenfor eksisterende eiendomsmasse.

– Hva er ditt beste råd til leietakere på flyttefot?  

– Gjør skikkelig forarbeid. Hvor ønsker man å være? Hva skal lokalene inneholde? Hvordan ønsker man å jobbe og hvilken kvalitet/prisnivå er man ute etter? Ved å gjøre ett godt forarbeid blir prosessen småligere og man slipper å vurdere lokaler som ikke dekker behovene.

– Energimerking av bygg er påbudt, hvilket krav bør leietaker stille til utleier på miljøsertifisering?  

– Vi opplever fortsatt at leietakere i mange tilfeller har lite fokus på dette, men det er også en tydelig trend at fokuset øker. Hvilke krav leietaker bør stille til leietaker er vanskelig å svare på da det er veldig mange forskjellige leietakere og dette spørsmålet vil variere veldig ut fra om man skal ha nybygg, hall, restaurant osv. Om man snakker om eksisterende bebyggelse vil jeg si at leietaker bør be om å få en tilbakemelding på hvilke tiltak som er gjort i bygget i forbindelse med miljø og da spesielt energibehov.

– Hva er den største fallgruven for leietakere?  

– Å ikke gjøre skikkelig forarbeid og å starte prosessen for sent.

– Hvor viktig er kontorbygget i kampen om de dyktigste medarbeiderne?  

– Det varierer nok noe fra bransje til bransje, men jeg mener absolutt at omgivelsene, plasseringen og kvaliteten på kontorbygget man jobber i er viktig for å få de rette medarbeiderne.

Hva er fremtidens kontor og hvordan jobber dere med dette?

– Her er nok fleksibilitet ett nøkkelord. Selv om dette kan være vanskelig i praksis så ser vi at leietakere i større grad enn før ønsker fleksibilitet, det kan være lengde på leiekontrakt, areal og bruk av lokalene. Det er også økt fokus på miljø/energieffektive bygg og avstand til kollektivtransport. Vi er i en bransje hvor vi er i konkurranse med andre, vi jobber derfor alltid for å dekke leietakernes ønsker/behov og prøver å være i forkant.

– Hvor i Stavanger er markedet mest vibrerende for tiden? 

– Vi opplever at mange ønsker seg til Stavanger sentrum, men mulig vibrerende er å ta i. Det er fortsatt ledige lokaler og sammenlignet med andre store byer i Norge er det relativt lave priser i Stavanger sentrum. Dette tror jeg vil endre seg i fremtiden. Vi merker økt etterspørsel etter kombinasjonslokaler, i hovedsak på Forus og omliggende industriområder.