Sparebank 1 SR Bank melder om en enorm optimisme i næringslivet på Sør- og Vestlandet etter å ha offentliggjort det ferske Konjunkturbarometeret.

Konjunkturbarometeret skal ta temperaturen å på næringslivet i Sør-Norge. Undersøkelsen er gjort blant 600 bedrifter som gir sine forventninger til omsetning, lønnsomhet, investeringer, ordrereserve og årsverk for de neste 3 og 12 månedene. I tillegg svarer bedriftene på hvordan den faktiske økonomiske utviklingen har vært i året som har gått.

Taktskifte

I en såkalt normalsituasjon, men litt vekst i økonomien, vil indeksen ligge rundt 55 prosent. Indeksnivå på 60 prosent og over anses å være i den høye enden.

I det siste Konjunkturbarometeret fra september, meldes det om et markert taktskifte. Bedriftene venter rekordvekst, og de meldes om vekst i alle regioner og bransjer. Samtidig er det fortsatt forskjeller og usikkerhet.

På spørsmål om utviklingen på tre måneder, var andelen som hadde hatt positiv utvikling siste tre måneder 64 prosent. Aller best har det gått for industrien, som kunne skilte med et indekstall på knallsterke 69. Når det gjelder hvordan bedriftene så på årsverk de neste tre månedene, var indekstallet 55, fordelt på 57 for industri, 56 for bygg/anlegg, 57 for varehandel og 54 for annen virksomhet. Omsetning neste måneder ga et indekstall på 63 for totalen, mens industri var helt oppe på 69.

På 12 måneders horisont, ventet hele 73 prosent av bedriftene økt omsetning de neste 12 månedene. Innen områdene årsverk neste 12 måneder, lønnsomhet, investeringer og ordrereserve, var indekstallene henholdsvis 62, 62, 56 og 64.

SpareBank 1 SR Bank ser flere viktige momenter for norsk økonomi:

 • Støttetiltak: lav rente og økt pengebruk. Noe reverseres
 • Gjenåpning bidrar til økt privat konsum, vekst i økonomien, jobber og lønn
 • Strøm og en del andre priser + renten øker
 • Hva med kjøpekraft?
 • Stortingsvalg og politikk?

Det er risiko og usikkerhet knyttet til:

 • Korona og ringvirkninger
 • Global og norsk
 • Økonomi, finansmarked
 • Massiv global stimulans
 • Omstilling og adferd:
 • Midlertidig vs varig
 • Endring post-pandemi
 • X-faktorer

Samtidig mener SR Bank at man har støtdempere i form av:

 • Koronavaksine
 • Offentlig pengebruk
 • Rente
 • Flytende valutakurs
 • Omstilling