– Når vi nå forlater vår gamle høyborg på Lilletorget, er det godt å komme til en eiendom med rike historiske røtter. I valg av nytt kontor har det vært viktig å finne en eiendom som bygger opp under vår identitet. Å være på tomta til et av Oslos store mekaniske verksteder, er nesten som å være på hellig grunn, sier Fellesforbundets leder Jørn Eggum.

Fellesforbundet er Norges største fagforbund i privat sektor, og da forbundet ble stiftet i 1988 var det på skuldrene av blant annet Norsk Jern- og Metallarbeiderforbund som I 1907 inngikk Verkstedoverenskomsten med Mekaniske Verksteders Landsforening. Denne overenskomsten ansees å være den første moderne tariffavtale i Norge.

Sundtkvartalet ligger mellom Vahls gate, Heimdalsgata og Lakkegata i det som er et  utviklingsområde av Oslo Sentrum. Kvartalet er bygget på tomten til Brødrene Sundt Mekaniske verksted som ble etablert i 1890 og var de første i landet som startet produksjon av verktøymaskiner.

Lokasjon er viktig

Tidene endrer seg, og det samme gjør Fellesforbundet. De gamle fagforeningskontorene på Lilletorget 1 forlates i 2022 til fordel for moderne lokaler som vil legge til rette for mer fleksibilitet og samhandling. Lilletorget 1, som også eies av Entra, er nå i en reguleringsfase og hvor Entra planlegger å sette opp et nytt og fleksibelt miljøbygg som ytterligere vil bidra til områdets utvikling.

— Når vi nå skulle se etter nye lokaler, var det ønskelig å finne en sentral lokasjon i Oslo. Det er viktig for både våre ansatte og tilreisende at det er nærhet og tilgang til god offentlig kommunikasjon. Vi har virksomhet i hele landet og har behov for å være tilgjengelige for alle. I Sundtkvartalet oppnår vi dette, samtidig som vi får moderne lokaler som er tilpasset vår virksomhet og hvor vår kultur skal komme tydeligere frem, forteller Eggum.

Sundtkvartalet slik det nå er, ble ferdigstilt i 2016 og har flere fellesfasiliteter for leietakerne i bygget. Eiendommen holder en høy miljøstandard og fikk sertifiseringen BREEAM In-Use i 2019. Lokalene som Fellesforbundet skal flytte inn i vil bli tilpasset til forbundets behov, og det er forventet at de flytter inn i løpet av tredje kvartal 2022.

Et langsiktig leieforhold

— Det er veldig gledelig at Fellesforbundet viser oss denne tilliten ved å inngå et langsiktige leieforhold i Sundtkvartalet. Vi har hatt et langt og godt kundeforhold i Lilletorget 1, og vi skal fortsette det gode samarbeidet med å legge forholdene godt til rette for at de skal føle seg hjemme i sine nye lokaler på denne «historiske» grunnen, sier Sonja Horn, administrerende direktør i Entra ASA.

Sundkvartalet er en kombinasjon av et moderne kontorbygg med eldre verneverdige bygg og kirke. Sundtkvartalets industrihistorie er koblet med det nye og moderne. Arkitekturen og Sundtkvartalet ønsker å skape en urban møteplass og bidra til et levende bygulv. Det er også inkludert en flerbrukshall i bygget som er en egen seksjon for kommunens bruk, til glede for barn- og unge i nærområdet og andre brukere etter avtale.