2.170 virksomheter har gått konkurs og 990 har blitt tvangsavviklet av myndighetene ifølge Bisnode. Det er en nedgang på 18,4 prosent i antallet konkurser og hele 48,2 prosent i antallet tvangsavviklinger, sammenlignet med første halvår i fjor. Samlet blir nedgangen sammenlignet med i fjor på 27,8 prosent.

– Det er fantastisk å se at så mange bedrifter har klart seg gjennom pandemien. Et levedyktig næringsliv har alt å si for norsk økonomi og sysselsettingen framover, sier kredittøkonom Per Einar Ruud i Bisnode Dun & Bradstreet, som har analysert konkurstallene. Samtidig advarer han mot at krisen er over.

– Mange bedrifter har måttet tære på egenkapitalen, lånt penger eller fått utsatt innbetaling av skatter og avgifter gjennom korona-krisen, så mange bedrifter sliter nok mer enn de gode konkurstallene kan gi inntrykk av, forklarer Ruud.

For juni måned kan det noteres en nedgang i antallet konkurser på 6,2 prosent og antallet tvangsavviklinger på 33,5 prosent. Samlet gir det 17,4 prosent færre bedrifter som har gått overende enn i juni i fjor.

Overraskende nedgang i hotell og restaurant

Spesielt overraskende er de få konkursene og tvangsavviklingene innen hotell- og restaurant. Denne bransjen har størst nedgang av alle bransjer med hele 51,5 prosent sammenlignet med de første seks månedene i fjor.

– Denne bransjen har jo slitt med strenge restriksjoner, skjenkeforbud og nedstenging gjennom pandemien, i tillegg er dette en bransje hvor den gjennomsnittlige soliditeten er svært lav. Det er derfor helt utrolig at så mange av disse kan oppleve gjenåpningen og få gjestene tilbake, sier Ruud. Også Detaljhandel opplever en fin nedgang i konkurser og tvangsavviklinger med 40,3 prosent.

Den eneste bransjen som opplever en oppgang er lagring- og transportbransjen som har økt antallet konkurser og tvangsavviklinger med 5,6 prosent sammenlignet med første halvår i fjor. Bygg- og anlegg har en nedgang på bare 1,5 prosent, og står for en andel på nesten 30 prosent av alle konkurser.