Fremoverlente ledere globalt søker etter den rette hybrid-arbeidsformelen for sin organisasjon, for de vet at en god arbeidsform vil skape engasjement, produktivitet, innovasjon og konkurransefortrinn. Samtidig vil fleksibiliteten knyttet til hjemmekontor øke tillit og engasjement. De viktigste ekspertene og beste talentene vil kreve fleksibilitet –om denne faktoren mangler vil mange finne et selskap som tilbyr fleksibilitet.

En oppsummering på forskning av arbeidsplasser globalt viser at 20% av ansatte ønsker å gå tilbake til kontoret på heltid, og mange har en jobb som krever det. 20 % foretrekker å jobbe hjemmefra, og 60% ønsker seg et hybridoppsett. Den største feilen ledere gjør når de lager ‘tilbake til kontoret’-strategier er å ta et ovenfra-og-ned-perspektiv. For å skape konkurransekraft og sikre at eksperter og talenter velger din bedrift, må hybrid prosessen være ansattfokusert, med frihet og fleksibilitet innebygd i designet.

Kronikk av: Jan Taug,PhD i JOIN21.

Ressurssparende prosess

Med gjenåpning av samfunnet er det nye muligheter for smartere organisering av arbeidsarenaen, som nettverkskontor, bedriftskontor og hjemmekontor. Eksempel: Et IT- selskapet flytter til nye kontorer og vurderer 50% samtidighet. Det betyr at 50% av de ansatte vil være på kontoret til enhver tid. De andre 50% er på hjemmekontor eller jobber på et nettverkskontor. De har kartlagt sin organisasjon som et nettverk og har identifisert når (dager og tid) folk vil være på kontoret og hvordan kontoret kan tilpasses organisasjonens behov. Måler er å bedre driften gjennom tverrfaglighet, samhandling, arbeidskultur, tilstedeværelse, sosiale soner, og kontortyper.

Reduserer kostnader

En viktig løsning for å bedre bedriftens fleksibilitet er å gjøre analyser av både arbeidsflyt, samhandling og fysisk organisering. En slik kombo er mulig med nye digitale verktøy som Agiliate, utviklet av teknologiselskapet JOIN21 og arkitektfirmaet LINK. Digital kartlegging hjelper bedrifter å redusere risiko for feil planlegging og areal-allokering.

Feil utforming av leiearealer kan bli svært kostbart og gir et dårlig energi- og miljøregnskap. Agiliate reduserer tiden brukt til interne brukerprosesser drastisk og tilpasser areal- og romprogram for nye arbeidsformer. Metoden gir mer presis analyse av arbeidsplassbehovet, som reduserer risikoen for å måtte bygge om, eller endre lokalene etter innflytting. Med dette digitale verktøyet kan kontorlokalene planlegges med stor presisjon, lav risiko og reduserte utgifter til kontorlokaler og fasiliteter.

Tverrfaglig samarbeid

JOIN21s innsikt og kompetanse om organisasjonen, bruk av digitale verktøy, kunnskapsflyt og fleksibilitet i organisasjoner svarer veldig godt til LINK Arkitekturs kompetanse knyttet til den fysiske arbeidsplassen. Fra hvert vårt ståsted har vi bidratt med verdifull innsikt og forståelse for hva bedriftene trenger når de skal flytte eller omorganisere. JOIN21 og LINK er derfor en perfekt match i utviklingen av et nytt arbeidsplassutformingsverktøy som vil revolusjonere tradisjonelle brukerprosesser, noe markedet virkelig trenger.

Optimal arbeidsflyt

JOIN21 og LINK utvikler et verktøy for bedrifter som vurderer å omorganisere kontorlokaler, i forbindelse med flytting eller ombygging. Gjennom en digital medvirkningsprosess og innhenting av data kartlegges dagens situasjon og morgendagens behov. Slik brukes verktøyet til å anbefale god arbeidsflyt og arealfordeling tilpasset bedriftens arbeidsplassorganisering og samhandling.

Agile betyr smidig. Agiliate tilpasser arbeidsplassutformingen til organisasjonen, og ikke omvendt. Omorganisering av kontorer er vanligvis en tidkrevende prosess. Nye metoder og teknologi forkorter prosessen og sparer organisasjoner store summer. Planlegging av arbeidsplassen blir mer presis fordi løsningene skreddersys til brukernes behov, basert på datadreven innsikt.