Det var i mars for to år siden at Stavanger bystyre vedtok den nye sentrumsplanen, etter at den hadde gått rundene hos politikerne og i ulike høringer mange år. Sentrumsplanen legger opp til at det kunne bli en netto utbygging på nesten 700.000 kvadratmeter, hvorav Paradis kan få 300.000 kvadratmeter, 230.000 kvadratmeter i sentrum øst og 72.000 kvadratmeter i selve sentrumskjernen.

I 2020 var det svært lav nybyggaktivitet i Stavanger-området. Ifølge Eiendomsmegler 1 Næringseiendom ble det igangsatt bygging av til sammen under 5.000 kvadratmeter og i de to foregående årene har det også blitt igangsatt under 10.000 kvadratmeter. Men nå ligger det an til noe mer bygging.

Fikk ja i sentrum

K2 Stavanger og Camar Eiendom har nå fått gjennomslag for sine planer for utviklingen av Løkkeveien 97-99. Tomten på 7,7 mål skal kunne gi inntil 75 boliger og næringsareal. Shellstasjonen skal rives og det skal bygges fire til seks etasjer. Kritikerne av det opprinnelige prosjektet, som mente det var for stort, har dermed fått gjennomslag for et noe nedskalert bygg. Men tomteutnyttelsen er likevel stor, med 268 prosent. Totalarealer for næring og boliger er anslått til 15.700 kvadratmeter.

Stedet har vært et skille mellom den tette boligbebyggelsen i Stavanger og det ytre industriområde med større bebyggelse. Camar og K2 Stavanger ønsker nå å få med områdets historie i prosjektet, ved å kombinere boligene med næringsareal.

Thorleid Sundes gamle ikoniske bilhall, som er blitt et ikonisk bygg i byen, skal beholdes som en del av der nye prosjektet med kontorarbeidsplasser som i dag. Rundt hallen skal det bygges leiligheter og næringsarealer på bakkeplan i første etasje.

Politikernes ja til prosjektet har gitt fart på utviklerne, og det legges opp til salgsstart av de nye leilighetene mot slutten av 2021.

K2 Stavanger og Camar vurderer også å utvikle et høyhus på 15 etasjer i St. Svithuns gate 5. Arealet er planlagt til 7500 kvadratmeter, og det er kontor som er mest aktuelt

Store planer

I fjor sommer gikk politikerne i Stavanger inn for Base Propertys planer for Knud Holms gate 8. Alfred Ydstebøs eiendomsselskap fikk imidlertid motstand fra Riksantikvaren som erklærte kommunestyrevedtaket ugyldig på grunn av saksbehandlingsfeil. Kommunestyret måtte behandle saken på nytt, noe som ble gjort i slutten av august i fjor.

Dermed var en lang prosess over for Alfred Ydstebø, som presenterte planene til Kommunalstyret for byutvikling i april 2016. Flere debattinnlegg i Stavanger Aftenblad gikk i årene etter mot prosjektet og det var flere saker om misfornøyde naboer som mener prosjektet blir altfor stort.

Base Property skal rive Misjonskirken og sette opp et høyhus på 16 etasjer. Det er kommunedelplanen for Stavanger sentrum, som ble vedtatt av bystyret i 2019 som gjorde det mulig for høyhuset. Planen skal styrke sentrum med fortetting nær kollektivknutepunktet, og åpner for utbygging av høyhus i St. Olavsområdet. Høyden ble riktig nok redusert noe, men prosjektet får et samlet areal på 15.000 kvadratmeter, som skal kunne gi 600 arbeidsplasser.

Selskapet har nå sendt søknad om rammetillatelse til Stavanger kommune. Base Property omtaler det planlagte bygget som «Stavangers nye signalbygg», og det legges opp til Sertifiseringene BREEAM Excellent og Well Gold. På bakkeplan og i toppetasjen skal det utvikles spisesteder, mens det blir kontorer i etasjene i mellom. Blant leietakerne som skal inn i det nye bygget, er revisjonsselskapet Deloitte. Base Property jobber nå med å få på plass flere leietakere til bygget som erstatter Misjonskirken.

Rett før jul i fjor fremmet MAD Arkitekter og Sweco Norge forslag til reguleringsplan på vegne av tiltakshaver Olav Vs gt AS, som eies av Øgreid Eiendom og Høgevoll. Utviklerne ønsker å bygge på hovedapoteket i Olav Vs gate 11 og St. Svithuns gate 1 med en høyblokk for kontorarbeidsplasser. Totalt innebærer forslaget en økning av arealet med 2.800 kvadratmeter til 11.750 kvadratmeter.

Paradis

På Paradis jobber Bane NOR Eiendom med flere større prosjekter etter at det ikke ble noe av planene for å få Aker BP til å flytte inn i et nytt kjempebygg. Utviklingspotensialet for Paradis-prosjektet er på til sammen 90.000 kvadratmeter. Eiendomsgiganten planlegger et kontorbygg på inntil 12 etasjer på sjøsiden av Strømsbrua. Prosjektet er ferdig regulert, og bygget skal få sertifiseringen BREEAM Very Good. Bane NOR Eiendom jobber også med et kontorbygg på åtte etasjer på Paradis stasjon, bare en kilometer fra Stavanger sentrum.

I tillegg jobber Bane NOR Eiendom og K2 Stavanger med flere boligprosjekter i området.