En rekke nye kontor- og boligprosjekter er realisert i området de siste årene, og har tiltrukket stadig flere beboere og virksomheter. Utviklingen fortsetter i år, blant annet med byggestart i boligprosjektet Fyrstikkbakken 14 ved Bryn, som har meldt om godt salg av leiligheter og byggestart allerede til sommeren. Og ferdigstillelse og innflytting i kontorprosjektene Valle View og Brynsveien 16.

– Mange flere prosjekter er under planlegging, og utviklingen mot et mer levende byområde vil fortsette. Eksempelvis planlegges det helhetlig utvikling av boliger og kontorbygg på og rundt Fyrstikktorget på Helsfyr og i et stort område ved Brynseng kollektivknutepunkt, sier Stig Jensen i Bryn-Helsfyr-samarbeidet

Leier 12.000 kvm kontorer

Nå melder deltakere i Bryn-Helsfyr-samarbeidet om nye og utvidede leieavtaler for over 12.000 kvadratmeter.

Bryn Eiendom har signert 8 nye, utvidede og reforhandlede leieavtaler for til sammen 7.512 kvadratmeter kontorareal i sin eiendomsportefølje på Bryn. Blant annet flytter Caverion inn på 3.708 kvadratmeter Østensjøveien 34, der Arbeidstilsynet samtidig utvider sitt areal med 613 kvadratmeter.

I Brynsalleen 4 har Aberdeen signert en ny leieavtale på 689 kvadratmeter med Lillevik IT AS, og reforhandlet en leieavtale for 2.085 kvadratmeter kontor og lager med en eksisterende leietaker.

I Helsfyr Panorama har OCH Ortopedi inngått en leieavtale på 343 kvadratmeter kontor for cirka åtte år, mens det i mars og april er signert leieavtaler for cirka 1.600 kvadratmeter i ulike eiendommer SAJA forvalter i området.

– De mange leieavtalene på Bryn og Helsfyr de siste månedene tyder på at leiemarkedet har våknet til liv igjen etter å ha vært mer avventende i koronaåret 2020. Typisk for området er det leietakere fra både privat og offentlig sektor – og såvel områdeveteraner som nykommere fra andre deler av byen, sier Jensen.

Tidligere er det blant annet meldt om at Landinfo leier en hel etasje i Fredrik Selmers vei 6, at Hitachi ABB Power Grids og NIRAS blir nye leietakere i nybygget Valle View og at flere virksomheter forbereder innflytting i nye Brynsveien 16 når det står ferdig mot slutten av året.