– Life@Work gjør det lettere å være leietakere, og enklere å gjøre jobben din. Du får en greiere hverdag, og det blir mer effektivt. Du slipper tungvinte prosesser slik det ofte er i gamle bygg, her fjerner vi unødvendige prosesser og arbeid, sier Petter Alfsen, COO/Markedsdirektør i Veni.

Life@Work er en digital plattform der byggeier kan samle alle tjenester og ressurser for et eller flere bygg i en felles portal eller app. Dermed vil både leietakere, driftsorganisasjon og byggeier selv bruke en felles digital løsning for alt som har med bygget å gjøre, og de får tilgang til tjenester basert på deres rolle og behov.

– Dette er en tjenestefokusert teknologiplattform. Det finnes mange former for tjenester slik som å booke møterom, adgangskontroll, bestille mat i kantinen, dialog med leietakere, driftsmeldinger, leietakerinformasjon, tjenestetorg osv. Det viktige her er at alle får det de trenger når de trenger det og at opplevelsen er sømløs, påpeker Alfsen, og legger til at det også er mulighet for å integrere tredjepartsleverandører.

Håndteringen av leietakere og tilganger skjer sentralt i Life@Work plattformen, og de garanterer høy sikkerhet og at alt skal skje i henhold til GDPR.

Et marked i endring

– Før var det gjerne slik at bransjen visste «best», men nå har det endret seg og brukeren er i fokus. I kampen om leietakerne skal alt gjøres på deres premisser, og brukeropplevelsen i bygget er avgjørende. Det er betydningsfullt å anerkjenne kompleksiteten i et bygg, enten det er for én eller flere leietakere, sier Alfsen og ramser opp støttefunksjoner, sikkerhet, energi, lys, informasjonssystemer, og facility managment.

Alt på ett sted

Bjørn Lunde Kristensen, enhetsleder for Life@Work i Veni, forteller at de har hatt et stort behov for å optimalisere dagens frittstående løsninger.

– Det viktig å koble sammen de ulike behovene som parkering, adgangskontroll, møteromsbooking og matbestilling i én løsning. Dette er en reise som aldri tar slutt og vi jobber hele tiden med å utvikle nye tjenester, sier han.

Ved hjelp av Life@Work behøver ikke brukerne å forholde seg til en rekke forskjellige applikasjoner, portaler og apper, men finner alle tjenester samlet en plass med et enhetlig grensesnitt.

– Leiemarkedet blir mer dynamisk, og det er derfor viktig å tilby digitale løsninger hvor man kan automatisere hele prosessen. Med en større grad av selvbetjening, kan du for eksempel lettere tilby å leie en pult i et kontorlandskap, sier han.

– Det er også et stort potensial for å øke arealutnyttelsen, redusere energiforbruket, utnytte felles infrastruktur og øke effektiviteten til brukerne i bygget. Ved å installere operativsystem i bygget, vil man tilrettelegge for tjenester og løsninger som tar tak i disse utfordringene, fortsetter Kristensen.

Inngått flere avtaler

Kristensen sier de fra start har testet og utviklet Life@Work gjennom Smedvig Eiendom sine bygg, men nå har de signert to avtaler i Bergen og Oslo.

– I Bergen har vi inngått et samarbeid med Frydenbø Eiendom, og vi skal installere våre løsninger i Kilen, med 600 bruker, som da vil få løsninger som adgangskontroll, møterombooking, bestilling av mat, dialog og dynamiske arbeidsplasser i løpet høsten, sier Kristensen, og fortsetter: – Vi har også tegnet en avtale med Aspelin Ramm og Storebrand Eiendom om VIA Vika.

– I et stort og komplekst kvartal som VIA, med mange leietakere og servicefunksjoner samlet under ett tak, blir det viktig med en god felles plattform for byggets kontorleietakere. Vi gleder oss til å ta i bruk Veni sin løsning for dette, og håper den vil bidra til å forenkle hverdagen for våre kunder, sier Nina Westby Ranum, eiendomssjef / daglig leder VIA Drift.