Forprosjektet, U7-9» i Universitetsgata 7–9 ligger fremdriften godt an.

– Utsikten er at prosjektet skal holde tidsfristene frem til ferdigstillelse mot slutten av sommeren, forteller prosjektleder Nina Eriksen i Entra.

Ambisjonen har vært at Tullinkvartalet skal bli en attraksjon der bakgården byr på noe spennende og unikt. Sammen med designfirmaet Void har Entra utviklet et lyskonsept som er en integrert del av landskapsarkitekturen.

– Vi holder i disse dager på å ferdigstille bakgården og lyskonseptet som også trekkes inn i hovedresepsjonen. Void installerer her en lysskulptur satt inn i en spilevegg med lysstrips, som gir lyseffekt på veggen og aktiveres av bevegelse. Det er RGB-lys som kan vise farger, sier hun engasjert. Dette er en forlengelse av lyssettingen som finnes i hele gårdsrommet.

Det arbeides også med utsmykning av den gamle stallen midt inne i passasjen på Tullin. Dette gjøres i samarbeid med Void og billedkunstner og musiker Are Mokkelbost.

Ferdig i sommer
Universitetsgata 7–9 skal stå ferdig mot slutten av sommeren 2021.

– Overtakelse skjer 1. september. Første leietaker Advokatfirmaet Hjort, flytter inn like etterpå til den 1. oktober. Av det byggmessige er det primært bygulvet og mindre arealer som gjenstår, sier Eriksen fornøyd.

U7-9 er nå 80–85 prosent utleid, hvor Advokatforeningen, Bull & Co Advokatfirma og Knowit er de øvrige leietakerne.