Grønn Byggallianse og FutureBuilt flytter inn i Entra sitt sirkulære bygg KA13 i Oslo. I tillegg til å bli kontor for organisasjonene, skal de, byggeier Entra og utleier Spaces gjøre bygget til en aktiv læringsarena.

– Vi vil vise frem effekten av det gode arbeidet som er lagt ned i bygget, og legge til rette for at besøkende og brukere kan lære om hvordan man kan jobbe med sirkulære prinsipper, og hvilken effekt det har for klima og miljø, sier daglig leder, Katharina Th. Bramslev i Grønn Byggallianse.

Daglig leder, Katharina Th. Bramslev i Grønn Byggallianse. Foto: Norsk Eiendom-Sturlason

KA13 er et av FutureBuilts ferskeste forbildeprosjekter, og første bygg etter deres kriterier for sirkulære bygg.

– Bygget har rukket å bli en kjendis allerede før åpningen, og det er ikke uten grunn. Med 80 prosent ombruk og 70 prosent reduserte klimagassutslipp fra materialer overoppfyller det FutureBuilt-kriteriene. Her har Entra virkelig brøytet løype gjennom en jungel av regelverk og et svært umodent ombruksmarked, sier Stein Stoknes, faglig leder i FutureBuilt.

Et nyskapende forbildeprosjekt

Bygget leies ut av Spaces, en utleier som legger vekt på fellesskap, dynamiske arbeidsplasser og gründerånd.

– Vi ønsker både Futurebuilt og Grønn Byggallianse velkommen til oss! Spaces Tullinløkka, som bygget nå heter, er utformet for mye mer enn bare kontorplasser. At vi nå skal skape en læringsarena sammen med bransjen, er en stor merverdi. Vi håper Spaces Tullinløkka blir en møteplass som kan inspirere flere enn bare våre medlemmer og leietagere, sier Silje Frederikke Sundt, Area Manager i Spaces.

Birgit Rusten, daglig leder i FutureBuilt, gleder seg til å flytte inn i det som per nå er det mest nyskapende forbildeprosjektet i FutureBuilt.

– KA13 er det 33. FutureBuilt-prosjektet som står ferdig, og det føles riktig å flytte inn i en av våre egne piloter nå som vi er på full fart inn i en ny tiårsperiode. Vi ser fram til å jobbe enda tettere med Grønn Byggallianse og gjennom dette også komme i kontakt med nye ambisiøse utbyggere som ønsker å være pionerer i utviklingen av lavutslippssamfunnet.

– Vi gleder oss til å være med å skape et nytt fellesskap med de andre bedriftene i KA13, der bærekraft og å skape fremtiden her og nå står i sentrum, sier Bramslev i Grønn Byggallianse.

 

Ser etter nye bærekraftsprosjekter

Ideen om å bruke bygget som en læringsarena blir starten på organisasjonenes arbeid for å skape et møtested for bærekraft.

Parallelt med flyttingen jobber FutureBuilt og Grønn Byggallianse videre med NAL for fellesprosjektet Bærekraft i sentrum.

– Neste steg er å gå i dialog med eiendomsaktører som identifiserer seg med arbeidet vi gjør og som har et prosjekt som matcher konseptet vårt, sier Anders Nohre-Walldén i Grønn Byggallianse.