– Hvordan er det å være leietaker hos dere? Hvordan skiller Trallfa seg fra andre gårdeier?

– Trallfa er en familiebedrift med røtter fra Bryne på Jæren med bakgrunn fra trillebårer og industri. Vi feirer faktisk 80 år i år! De siste 25 årene har vi jobbet med blant annet eiendomsutvikling i Stavanger-regionen og utviklet cirka 70.000 kvadratmeter næringseiendom med hovedvekt på Forus. I denne perioden har vi opparbeidet oss god kunnskap om markedet og leietakers behov.

Som Jærbuer er vi opptatt av å være jordnære, hyggelige og løsningsorienterte. Vi ønsker at våre leietakere skal trives og være stolte av lokalene de leier hos oss. Fleksibilitet er viktig. Vi er opptatt av å ha en god dialog og fange opp signaler om mulige endringer i organisasjonen slik at vi sammen kan finne løsninger dersom det er behov for å øke eller redusere leiearealet. Det er en dynamisk prosess

Vi prøver å tenke på alt slik at kundene trives. Vi erfarer at når folk trives så blir de i byggene våre, som videre fører til at de forlenger leiekontrakten. Å ta vare på eksisterende leietakere er vårt overordnede mål.

– Hva er ditt beste råd til leietakere på flyttefot?

– Tenk fleksibilitet og langt frem. Hvor er vi om 3–5 eller 5–10 år? Å finne nye lokaler er for de fleste bedrifter en viktig strategisk beslutning. Derfor er det viktig å starte prosessen tidlig og finne gode alternativer. Finn fleksible lokaler hvor en har muligheter for å vokse eller redusere leiearealet underveis i leieperioden. Få et godt overblikk over markedet. Hvilke leiepriser gjelder i de forskjellige områdene, og hva er inkludert i leieprisene som presenteres. Det kan være store variasjoner på hva som legges inn i leieprisen mht. driftskostnader, kantine, parkering, fellesarealer etc. Hvordan er innemiljøet, luftkvalitet, kvalitet i forhold til pris nytt/gammelt bygg. Få et godt sammenligningsgrunnlag. Bruk gjerne en megler eller kyndig hjelp med leiekontrakten.

Se etter en utleier som er fleksibel og løsningsorientert.

– Energimerking på bygg er påbudt, hvilket krav bør leietaker stille til utleier på miljøsertifisering?

– Bærekraftsnormen og bygningsmassens miljøavtrykk blir stadig viktigere i tiden fremover. Det er nå krav om at sektoren skal være klimanøytralt innen 2050. Dette vil være et konkurranseelement både utleiere og leietakere vil måtte være opptatt av og er krav som vi forventer at leietakerne vil etterspør fremover.

– Hva er den største fallgruven for leietakere?

– Den største fallgruven for leietakere er å inngå lange leiekontrakter uten fleksibilitet, hvor en kan bli sittende med en lang leiekontrakt med store og dyre lokaler som det ikke lenger er behov for. Med de stadige endringene i markedet, som kriser og korona, med skiftende trender på landskap og cellekontor, og nå med mer bruk av hjemmekontor. Så igjen, tenkt fleksibilitet.

Vi inngår ofte leiekontrakter med opsjoner som gir leietakerne mulighet til å tiltre tilleggsareal dersom utviklingen i selskapet går som planlagt. Dette er en risiko for oss som utleier, men med god dialog underveis og et bygg med fleksible arealer så har dette vist seg å være en god løsning for begge parter.

En annen ting er dette med innemiljø og trivsel. Før en inngår en leiekontrakt så er det viktig å fokusere på innemiljø og luftkvalitet. Mange eldre kontorbygg har fine, trendy lokaler, men legger ikke nok penger i oppgradering på klima og innemiljø. Dette oppdager en ofte ikke før etter en har flyttet inn og tatt i bruk lokalene.

– Hvor viktig er kontorbygget i kampen om de dyktigste medarbeiderne?

– For å beholde og få tak i de beste folkene spiller kontorlokalene en viktig rolle. Vår jobb er å tilby lokaler som tilfredsstiller de stadig økende forventningene hos leietakerne. Før var det nok med en kantine, et felles møterom og et treningsrom. I dag ønsker leietakerne et hyggelig miljø hvor en kan danne nettverk, en hyggelig kantine, treningssenter med mulighet for PT-trening, kollektiv transport, godt innemiljø, god atmosfære etc. Folk vil ha det hyggelig på jobb. Vi erfarer selv at byggene utvikler seg med kundene og trendene. For å tiltrekke seg de beste leietakerne, så må vi stadig utvikle tilbudet. For oss som utleier er det viktig å lage fleksible kontorbygg som lett kan tilpasse seg nye trender slik at våre leietakere får de dyktigste medarbeiderne. Økende konkurranse gjør at vi hele tiden må skjerpe oss, men dette resulterer igjen i fornøyde leietakere som føler seg ivaretatt, de forlenger leiekontrakten og vi er fornøyde.

– Hva er fremtidens kontor og hvordan jobber dere med dette?

– Fremtidens kontor er i stadig endring. Popularitet mellom landskap og cellekontor går i sykluser. Nå blir det spennende å se om hjemmekontortrenden i forbindelse med korona kommer til å endre måten bedriftene løser kontortilbudet til sine ansatte på kort og lang sikt. Den siste tiden har Trallfa omdannet vanlige leieareal til kontorfellesskap der små bedrifter kan leie ett eller flere kontor med felles kjøkken, oppholdssone og felles møterom. I disse områdene har vi meget fleksible leiekontrakter med kort oppsigelse. Dette er tilpasset oppstartsbedrifter eller mindre bedrifter i vekst. Dette har vist seg å fungere bra. Når disse bedriftene vokser ut av kontorfellesskapet flytter vi de over til eget leieareal ellers i bygget hvis de ønsker det. Vi er i løpende dialog med arkitekter og interiørarkitekter for å holde oss á jour med trendene.

– Hvor i Stavanger er markedet mest vibrerende for tiden?

– Jeg liker jo best å si Forus. Det skjer mye spennende i alle deler av Stavanger-regionen om dagen. Det er en del overkapasitet som resulterer i press på leieprisene, men det ser ut som markedet tar seg litt opp nå med flere bedrifter som beveger på seg. Når det gjelder Forus så har det kommet flere nye til den siste tiden som oppruster gamle bygg. Som FOMO, som er et friskt pust, og som stadig trekker flere bedrifter til Forus. Det er positivt. Når det gjelder transaksjonsmarkedet, så har det vært relativt rolig det siste tiden, men også dette har tatt seg opp på Forus den siste tiden. Det viser at ting er mer i bevegelse. Hvert av områdene i Stavanger-regionen har sine særpreg som trekker til seg bedrifter med forskjellige behov.