Bane NOR Eiendom og Oslo Havn har jobbet med Filipstad-prosjektet helt siden 2006, og bystyret gjorde et vedtak så tidlig som i 2008. Da ble det lagt opp til en utbygging på 450 000 kvadratmeter, hvorav 50 prosent er boliger. Men det skar seg med Plan- og bygningsetaten og siden har prosjektet stått i stampe helt frem til byrådet endelig fikk gjennomslag for planene i fjor.

Før sommeren i fjor slo Oslos byrådsleder på stortromma og kalte det en gledens dag. Han hadde inngått en prinsippavtale for finansieringen av infrastrukturen på Filipstad, med en 500 meter lang strekning av E18 som vil bli lagt under lokk. Og i sommer fikk byrådet med seg Venstre på et kompromiss for Filipstad-planen. Det skulle sikre at planen blir gjennomført etter at de rødgrønnes støtteparti Rødt ble med på Høyres og KRFs linje om å sende hele Filipstad-planen i retur.

Ting tar tid

Men selv om politikerne lover utvikling på Filipstad, er det flere skjær i sjøen. Det viktigste hinderet er at det er en forutsetning at E18 skal legges under lokk.

– Områdereguleringen er på plass. Men det er en forutsetning at E18 skal legges under lokk. Problemet er at finansieringen ikke er på plass, har Høyres Øystein Sundelin tidligere uttalt til Estate Nyheter.

Han mener det er MDGs motstand mot å bruke penger på vei som nå hindrer utviklingen.

– Nå sitter vi uten finansiering av denne delen av Filipstad fordi Oslopakke 3 ikke reforhandles, fortsetter Sundelin.

Sundelin mener alle parter nå må sette seg ned og reforhandle Oslopakke 3. På hans spørsmål til byråd for byutvikling om boligpotensialet i Oslo, svarer Plan- og bygningsetaten at boligpotensialet på Filipstad er 2200 til 3000 nye boliger. Men det legges til: «For å oppnå maksimum potensial innebærer det lokk over E18 og flytting av Jernbaneområdet nord for E18. Endelig finansiering og byggestart for dette er ikke avklart».

Bolig og næring

Dermed kan det ta mange år før innbyggerne i Oslo får en ny bydel ved sjøen med boliger og næring. I utgangspunktet er det lagt opp til en utvikling av maksimalt 462.000 kvadratmeter på Filipstad, hvorav minimum er 184.000 kvadratmeter bolig. Det skal kunne bygges inntil 190.000 kvadratmeter kontorareal, 20.500 kvadratmeter hotell og maks 16.000 kvadratmeter forretning. Det kan bli 3.500 boliger. Men samtidig vil Høyre skrote hele planen for Filipstad. Partiet mener planen er utdatert og mener hele arbeidet må gjøres på nytt.