Vi skal være forsiktige med å spå, men det er spennende å utforske nye allianser. Kombinasjonen av kontor og hotell er en av disse. Bibliotekbaren på Hotel Bristol brukes allerede i dag hyppig til møtevirksomhet, forretningslunsjer, intervjuavtaler osv. Den kan tjene som eksempel på noe som kan bli til glede og nytte for både kontorbedrifter og hoteller. Ressursene kan utnyttes på tvers av bransjer, og begge parter kan rendyrke kjernevirksomheten sin og dra nytte av spesialkompetanse.

Hotellets perspektiv

Pandemien har vist oss at hotelldrift er et sårbart område. Når det tradisjonelle markedet svikter, f.eks. fordi turistene uteblir, taler mye for at det er lurt å ha flere ben å stå på. Nærmarkedet blir viktigere, og en innbringende nisje kan være å etablere seg som lokal møteplass, arena for kulturarrangementer, utstillinger, events osv. Vi har sett det i praksis under Eiendomsdagene i regi av Estate Kunnskap. Her har jeg selv benyttet både boblebad og badstu som møtearenaer.

Hoteller som ligger tett på boligområder kan også dra nytte av et fremvoksende marked for kontorhotell-tjenester: Medarbeidere på hjemmekontor har behov for variasjon i arbeidshverdagen. Frilansere og folk som etablerer seg som konsulenter etter yrkeskarrieren finner det i lengden ensformig å tilbringe hver eneste arbeidsdag i egen leilighet. Alle disse etterspør en coworking-arena i nærheten av hjemmet der de kan treffe likesinnede og av og til jobbe i litt andre omgivelser. Under pandemien har vi allerede sett eksempler der hoteller har tilbudt hotellrom som alternative arbeidsplasser.

Kontorbedriftens perspektiv

Vi har lenge registrert en utvikling i retning av å prioritere kjerneaktivitet og kjernekompetanse. Tidligere var det vanlig at bedriften holdt til i selveid bygg og organiserte alle nødvendige tjenester og funksjoner inhouse. På et tidspunkt fant mange det mer hensiktsmessig å selge bygget for så å bli leietakere, bl.a. fordi man mente at profesjonelle kunne forvalte bygget bedre enn den som gjorde det med venstre hånd. I neste runde satte man ut driftstjenester som ikke hørte til kjernevirksomheten. IT-drift, lønnsutbetaling, kantinedrift osv. ble overlatt til folk med spesialkompetanse. Mye tyder på at denne prosessen vil bli videreført, spesielt fordi mange virksomheter trekker mot sentrum der kvadratmeterprisen er høy. Det betyr strengere prioriteringer mht. arealbruk. Hotellene er da naturlige alliansepartnere, spesielt fordi det er få som kan konkurrere med dem når det gjelder fleksibilitet og servicenivå. Flerbrukstankegangen er godt innarbeidet: De kan på kort tid forvandle en konferansesal til selskapslokale eller utstillingslokale, og de er vant til å strekke seg langt for å imøtekomme svært varierende kundeønsker.

Dersom veien til nærmeste hotell er kort, kan vi tenke oss følgende samarbeidsmuligheter for kontorbedriften:

Den kan bruke hotellets lobby og øvrige fellesarealer til coworking-arena for kontakt med kunder, leverandører osv. etter mønster av den funksjonen Bibliotekbaren har i dag. Gevinsten for bedriften er representative omgivelser med alle fasiliteter samt bortfall av administrasjon. På samme måte kan hotellets møteromfasiliteter erstatte store, interne møterom.  Arealbehovet reduseres, og det samme gjør møteadministrasjonen.  Ved lanseringer og/eller utstillinger kan hotellet sikre standsmessige rammer og ta hånd om arrangementet.

Kontorbedriften kan også kjøpe cateringtjenester fra hotellet slik de i dag kjøper blomster- og fruktleveranser. Dette vil føre til høyere kvalitet på serveringstilbudet enn ved intern produksjon, kortere åpningstid i egen kantine (eventuelt bortfall av kantine) og enkel tilgang til servering ved overtids- eller kveldsarbeid.

En annen mulighet er etablering av avtaler som gir bedriften og medarbeiderne mulighet til å benytte hotellets tjenester, f.eks. take-away-ordninger eller vask og rens. Den siste tjenesten tilbys noen steder allerede i dag.  Det kan selvsagt også tenkes ulike medlemskapsfordeler som både bedriften og dens ansatte har glede av.

Tanken om et tettere samarbeid mellom hotell- og kontorsektoren er så spennende at den fortjener utprøving. Nytteverdien vil være stor for begge parter.