Landinfo, utlendingsforvaltningens fagenhet for landinformasjon, flytter inn i Fredrik Selmersvei 6 i juni 2021.

– Etter gjennomført konkurranse i markedet falt Landinfos valg på Fredrik Selmersvei 6, som etter en helhetsvurdering ble ansett som best egnet til å dekke Landinfos behov. Landinfo flytter fra lokaler sentralt i Oslo sentrum og lokalene i Fredrik Selmersvei 6 medfører at Landinfo reduserer arealbruken, men øker kvaliteten i sine kontorareal. Landinfo ser frem til å flytte inn i nyrenoverte og moderne kontorlokaler, sier Kristin Nysted, Assisterende leder hos Landinfo.

Sentralt på Helsfyr

Fredrik Selmersvei 6 er et kontorbygg som ligger på sentralt Helsfyr i Oslo. Bygget er lett gjenkjennelig med sine hvite fasader og store glassfelt. Det er opprinnelig tegnet av F. S. Platou, og er fra 1966. Bygget gjennomgikk en omfattende rehabilitering i 2006, og fremstår i dag som et moderne flerbruksbygg med et tilbud av ulike fellesfunksjoner.

– Vi er veldig glade for at Landinfo har valgt å inngå denne langvarige leiekontrakten med oss. Vi er sikre på at de vil finne seg godt til rette i dette bygget og det er hyggelig at vi har vært i stand til å løse de behovene de hadde ved å finne lyse og trivelige lokaler, sentralt beliggende rett utenfor sentrumskjernen. Vi ser nå frem til å ønske dem velkommen som kunde på Helsfyr, sier direktør for eiendomsforvaltning i Entra, Kjetil Hoff.