I året som nettopp har gått gikk 4090 bedrifter konkurs og 1377 ble tvangsavviklet av myndighetene. Samlet ga dette en nedgang i konkurser og tvangsavviklinger på 12,8 prosent sammenlignet med 2019. Dette viser konkursstatistikken til data- og analyseselskapet Bisnode.

– Med korona-krise i næringslivet er det svært gledelig å se at så mange bedrifter har vært reddet fra konkurs. Dette skyldes nok i stor grad støtten som gis til bedrifter fra myndighetene, samt betalingsutsettelser for offentlige avgifter, sier kredittøkonom Per Einar Ruud i Bisnode.

Men han frykter at konkursene vil øke fremover: – Mange virksomheter har slitt lenge og har måttet tære på egenkapitalen gjennom året. Krisen er ikke over, og vi frykter derfor at en del bedrifter derfor må gi opp utover våren 2021, spesielt hvis støtten fra myndighetene avvikles eller endres. Da vil vi se flere konkurser og økt arbeidsledighet som en konsekvens, sier Ruud.

Overraskende få konkurser for hotell og restaurant

Bygg og anlegg er normalt den mest konkursutsatte bransjen, men har opplevd en nedgang i konkursene med 18,3 prosent gjennom 2020. Eiendomsbransjen har en nedgang på 23,3 prosent og industri med 15,9 prosent. Nærmest stengte grenser har medført mer handel hjemme, og det har noen bransjer nytt godt av: Engros/agentur har hatt nedgang i konkursene på 19,9 prosent, transport og lagring på 15,5 prosent, og detaljhandel på 18,3 prosent.

Spesielt overrasket er kredittøkonomen imidlertid over utviklingen for de bransjene som har vært mest utsatt for nedstengning og restriksjoner.

– Hotell og restaurant har en nedgang i konkursene i kriseåret 2020 på 0,5 prosent fra året før. Det er ganske sensasjonelt, slår Ruud fast.