Med denne avtalen velger Nortura Tollgaarden som sitt nye hovedkvarter, rett overfor det som en gang var hovedstadens gamle kjøtthall. Lokalene skal være klare til innflytting sommeren 2023.

– Dette er flotte, moderne og kostnadseffektive lokaler som dekker alle de krav vi har satt til nytt hovedkontor og en god arbeidsplass for våre ansatte. Vi ønsker med nytt hovedkontor å bidra til å skape en sentral møteplass og et samlingspunkt for mat-Norge, vi vil rett og slett være et levende hus med mye matglede, inspirasjon og matfaglig kompetanse. Det gleder vi oss til, sier Anne Marit Panengstuen, konsernsjef i Nortura.

Entra skal i gang med en totalrehabilitering, hvor eiendommens nesten 100 år lange historie skal videreføres i en fremtidsrettet og innbydende innpakning.

Illustrasjon: 3D Estate

Skal løfte et historisk bygg inn i fremtiden

Schweigaards gate 15 ble tegnet av arkitekt Henry Bucher og var oppført i perioden 1919 til 1926. Bygget ble tegnet og bygget for Oslos Jernbanetollsted, men har siden den tid også huset flere andre statsetater.

– Vi er veldig glade for at Nortura har valgt å inngå denne avtalen med oss, og samtidig tar et aktivt valg om å bidra til å løfte dette historiske bygget inn i fremtiden. Vi gleder oss til å ønske Nortura velkommen til Schweigaards gate 15 og nærhet til Landbrukskvartalet, sier Sonja Horn, administrerende direktør i Entra.

I Tollgaarden vil Entra tilby moderne og arealeffektive kontorlokaler med alle fasilitetene leietakere ønsker seg. Bygget vil få en aktiv første etasje med serverings konsepter som vil gi et attraktivt tilbud til både leietakere og nærområdet rundt med mer liv på plassen foran bygget.

Reduserer kostnadene til Nortura

Flytting til nytt hovedkontor er en del av Norturas omstillingsprogram for å redusere kostnader og øke konkurransekraften.

Nytt hovedkontor vil redusere Norturas årlige kostnader med minst 7 millioner kroner. En flytting vil nesten halvere arealbehovet sammenlignet med dagens hovedkontor på Løren. Antall kontorplasser reduseres fra 235 til 179 fordi det legges mer vekt på åpent landskap og kontordeling.

–  Reduserte kostnader har vært en forutsetning i prosessen med å finne nytthovedkontor. Vi har vurdert over 60 ulike tilbydere og alternativer. Tollgaarden har vært i særklasse og vi er glade for å signere kontrakt. At lokalet i tillegg gir oss nærhet til andre landbruksorganisasjoner er et pluss, sier Mads Unneberg, eiendomssjef i Nortura, som har ledet prosessen.

Nærhet til kollektivknutepunkt har også vært viktig ved valget av nytt hovedkontor. Nortura skal ha flere kollektivreiser og færre bilreiser til og fra hovedkontoret, samt disponere færre parkeringsplasser.