– Vi er snart i 2021. Kundene går ikke til den lokale meglerbutikken for å se på eiendomsannonser lenger. De søker på nett. Møteplassen er på visninger og hjemme hos folk, sier Christoffer Askjer daglig leder i Sem & Johnsen, og understreker at de stenger ned de lokale kontorene.

Ifølge Askjer er eiendomsmeglerne en gammeldags og konservativ næring som henger etter resten av samfunnet. Selv bankene har sluttet med lokale kontorer.

– Det er over ti år siden vi fikk besøk av kunder i lokalene våre. Kundene etterspør ikke butikker på gateplan lengre, og eiendomsmegleren bruker mye av tiden utenfor kontoret. Det er heller ingen gode grunner til at vi skal være spredt på flere lokasjoner. Våre lokaler er ikke et møtested for kunden, men en prestasjonsarena for våre ansatte, sier Askjer.

Alle under ett tak

– Vi samlokaliserer derfor nå kontorene på 1.230 kvadratmeter i fjerde etasje på Aspelin Ramm og Storebrands nye kontorkompleks VIA i Vika. Vi ønsker å sikre at kundene får de beste meglertjenestene, fra verdsettelse og markedsføring til budprosess, handel og oppgjørstjenester. Vi utvikler og leverer mye bedre tjenester når kompetansen til rundt 70 medarbeidere er samlet under ett tak, fremhever Askjer.

En tydelig trend hos yngre arbeidstakere er at de forutsetter at arbeidsgiver legger til rette for faglig og personlig utvikling. Sem & Johnsen ønsker å legge til rette for dette for alle sine ansatte, ved å samle alle under ett tak.

– Med små kontorer og distribuert organisering er det i praksis umulig å få det til på en god måte, sier han.

Presterer bedre sammen

Selv om nye arbeidsmåter under korona-pandemien viser at det er mulig å arbeide uten å være samlet, og enkelte har spådd en snarlig død for utleiere av kontorarealer, tror Sem & Johnsen at de beste ideene og tjenestene blir bedre når flere er samlet under samme tak.

– Hjemmekontor fungerte veldig bra i starten, men over tid ser vi at de fleste savner et miljø for å utfolde seg på jobben. Jeg er sikker på at på at mennesker presterer bedre når de har en arena for det. Sem & Johnsen ser på hvordan vi kan videreutvikle en kultur og et levende miljø selv om mange kommer til å jobbe mer distribuert fremover, påpeker han.

Rasjonelle valg

– Folk flest vil alltid ønske å oppleve eiendom før de handler. Det hindrer ikke at vi kommer til å se en sterkere utvikling av digitale tjenester, både med hensyn til markedsføring og visninger av eiendommer. I tillegg har vi i Norge verdens strengeste meglerlov, som stiller enorme kvalitets- og faglige krav. De fleste små kontorene er for små til å kunne sette av tilstrekkelige ressurser til å gjennomføre det på en god nok måte. Det er også rasjonelt å samle stabs- og spisskompetanse på et sted, avslutter Askjer.