Nordic – Office of Architecture flytter inn i tredje og fjerde etasje i Kongens gate 21 i Oslo sentrum, i det såkalte Telegrafbygget, som nå døpes til Telegrafen. De skal leie hele 4.800 kvadratmeter. 

Som arkitekter er vi særlig opptatt at hvordan våre omgivelser påvirker oss, og vi vil i Telegrafen skape fremtidens kreative arbeidsplass. Her skal vi forme miljøet vi skal jobbe i, innenfor en utrolig flott eksisterende ramme. Da bygget åpnet i 1924 var dette en teknologisk høyborg, med byens mest moderne arbeidsplasser og et flott og unikt design. Det er dette vi vil skape igjen. Her skal vi bruke den nyeste teknologien til å forme fremtidens bygg, sier Eskild Andersen, daglig leder i Nordic – Office of Architecture. 

Nordic er i dag et av Norges største arkitektkontorer, med kontorer i Oslo, København, Reykjavik og London. Firmaet er preget av et sosialt og internasjonalt miljø, med mer enn 240 medarbeidere fra over 30 nasjonaliteter, som alle deler en lidenskap for å skape funksjonelle bygninger og gode steder, med godt planlagte detaljer.  

– Det var trampeklapp og jubel da vi delte nyheten internt. Det er en flott beliggenhet, og en utrolig spennende bygning både som arbeidsplass og som representasjonslokale. Vi får rikelig med naturlig lys fra de store vinduene, og med atriet som er planlagt blir dette et sted som vil inspirere både oss og oppdragsgiverne våre i årene som kommer,  sier Andersen. 

– Nordic vil tilføre bygget et kreativt, internasjonalt og fremoverlent miljø. Jeg ser på det som en honnør til arbeidet som er lagt ned så langt at et så anerkjent arkitektfirma ønsker sine lokaler her. Det bidrar ytterligere til å skape et kreativt og teknologidrevet miljø, noe som er passende, når vi vet hvor viktig bygningen har vært for utviklingen av det norske telenettet,sier Thomas Bagn, rådgiver utleie og partner i Malling & co, som har stått for utleien. 

Norconsult flytter inn i 7. og 8. etasje som måler 2.881 kvadratmeter. Bane NOR, som har ansvaret for norsk jernbaneinfrastruktur, vil overta kontorlokaler i 5. og 6. etasje på om lag 4.400 kvadratmeter

Fotograf: Anne Bråtveit
Stylist: Maria Hove Vestre

 «En av de vakreste bygninger i Kristiania»  

Telegrafbygningen er tegnet av Arnstein Arneberg og Magnus Poulsson, og stod ferdig i 1924. Dette er ett av bare to bygg de tegnet sammen. Det andre bygget er Oslo Rådhus. Da Kongens gate 21 sto ferdig skrev Morgenbladet: «Den nye telefon- og telegrafbygning, som i næste uke delvis tas i bruk, er utvilsomt en av de vakreste bygninger i Kristiania. Den har ikke faat en fri beliggenhet til aapen plads, saa man uhindret ser dens fysiognomi, men staar man under dens mure og lar blikket følge opefter den diskrete graa arkitektur indtil den rustne skiffer øverst oppe, gir den en stilfærdig tilfredsstillelse, som karakteriserer den som helt vellykket. Arkitekterne Arneberg og Poulsson har med den gitt byens monumentalbebyggelse et værdifuldt plus 

Holterhjørnet ble bygget etter en ombygging i 1966 og er tegnet av Nils Holter.  

Telegrafen har et utleieareal på 25.449 kvadratmeter fordelt over åtte etasjer i høyde og fire underetasjer. KIMA Arkitektur tegner den nye Telegrafen. Vedal Utvikling og Vedal Entreprenør er ansvarlig for byggeprosjektet. Nordic er ansvarlige egne lokaler i tredje og fjerde etasje.

Fotograf: Anne Bråtveit
Stylist: Maria Hove Vestre

Gammelt med moderne justeringer 

Anne Kristine Kleppan er interiørarkitekt hos Nordic, og har hatt ansvaret for prosjekteringen av deres nye kontor. Arbeidet har bestått i utvikling av strategiske løsningskonsepter for hvordan Nordic ønsker å forvalte sine arealer til et moderne kontor.  

– I transformasjonen av Telegrafen, har utformingen av planløsningene måtte løses på en noe annen måte enn i et tradisjonelt kontorbygg. Flere av arealene er vernete rom som måtte tilpasses det planlagte rom- og funksjonsprogrammet, sier Kleppan og fremhever at en av utfordringene i prosjektet har vært å få nok dagslys til alle arbeidsplassene, samt å få nok møterom og naturlige møteplasser.  

I tillegg til kontorfunksjonene er det etablert verksted/modell og materialrom.  

– Vi har beholdt byggets kvaliteter og videreført de inn i nye rammer tilpasset vår virksomhet. Stilen er moderne og tidløs med mye god materialbruk tilpasset bygget, sier hun. 

Interiørarkitekten trekker frem noen av byggets kvaliteter som: Stor takhøyde, vernede arealer, store vinduer i byggets fasader med småruter, en marmorbelagt hovedtrapp, et lukket atrium over hallen med glassoverbygg. Hovedinngangene fra gateplan utført i kobber og messing. Samt alle malerier og relieffer/skulpturer, kunsten som er integrert i bygget.

Fotograf: Anne Bråtveit
Stylist: Maria Hove Vestre

 Et arkitektonisk kunstverk 

Å bevare byggets kvaliteter har vært viktig for arkitektkontoret, og få det nye interiøret til å integreres med det gamle i planløsningen, bruken av materialer, og ved å understreke områdenes funksjon med belysning. 

Lokalene skulle romme gode arbeidsplasser for alle arkitektene. Samtidig skulle vi få plass til et stort verksted og materialrom. For å de to etasjene til å henge mer sammen ble det tegnet en atriumstrapp (tegnet av Paul Moorhouse fra Nordic) som fungerer som en møteplass for presentasjoner og tilstelninger, forklarer hun. 

I tredje etasje ligger de vernete arealene til generaldirektøren. Forværelset, direktørkontoret og møtesalen, i fjerde etasje finner du ingeniørkontoret 

Alle disse rommene er vernet og satt tilbake i sin originale tilstand. Disse rommene er nå blitt restaurert med moderne belysning tilpasset rommenes originale karakter. De vernede arealene er møblert med stort sett norske møbler. Rommenes karakter sammen med den nye møbleringen har gjort disse rommene velfungerende for moderne kontorvirksomhet. Stemningen i de gamle rommene er unik, og er en fin kontrast til de tidsriktige kontorlokalene, beskriver Kleppan.

Fotograf: Anne Bråtveit
Stylist: Maria Hove Vestre

Arkitektkontoret valgte å ha åpen himling med synlig teknikk og moderne belysning i de øvrige lokalene 

For arealene er det utarbeidet et belysningskonsept som ikke skulle oppleves som en typisk kontorbelysning, men heller bruke belysningen til å understreke rommenes formål og skape variasjon med forskjellig utforming av belysning, sier hun. 

Fra hovedinngangen kommer du direkte inn i Nordic sin sosiale sone med et stort område for lounge og arbeidsarealer. Det er i tilknytning til de sosiale sonene atriumstrappen ligger, og kjøkkenet med en stor kjøkkenøy på 4 meter. Her er kaffemaskinen integrert inn i øyen og er blitt et hyggelig møtepunkt for uformelle treff med kolleger. 

Arbeidsplassene er plassert i store åpne arealer med tilknytning til møterom, multirom og åpne prosjektsoner for møter og samtaler som er trukket noe vekk fra arbeidsstasjonene. Vi har også flere soner med store prosjektbord og åpne møtebord for aktivitetsbasert arbeid. Alle lukkete møterom har glassfronter for mest mulig dagslys til rommene, forteller hun. 

Verkstedet er på 100 kvadratmeter og inneholder maskiner for 3D-printing, sag og annet verktøy, arbeidsbenker, vegger med utstyr og et eget lakkrom. I senter av verkstedet er det arbeidsøyer for oppstart av workshops og konkurransearbeid.  

Materialrommet er utformet med lange arbeidsbenker for arbeid med materialer og moodboards. I materialrommet er det også en arbeidsøy for presentasjoner av materialer og konsepter til møter med kunder og oppdragsgivere, utdyper hun. 

Møblene er stort sett gjenbruk fra de gamle lokalene. Noen av møblene er gjenbrukt som de er, mens andre er satt sammen på nye måter, eller tilført andre elementer for et nytt bruk tilpasset de nye lokalene.  

De nye kontormøblene som er kjøpt inn er tilpasset gjenbruksmøblene og blandet sammen. Vi har ønsket å bruke norske og skandinaviske møbler. Det er også levert en stor snekkerleveranse av tilpassete møbler for prosjektet, påpeker Kleppan.

Fotograf: Anne Bråtveit
Stylist: Maria Hove Vestre

– Er det noe dere er spesielt fornøyd med i de nye lokalene? 

Vi er spesielt fornøyd med stemningen i lokalene, luftigheten, kjøkkenøyen, beliggenheten, bygget, materialitetene og kvalitetene. Vi har dessverre ikke fått brukt bygget veldig lenge, ettersom vi flyttet inn 1. september, og på grunn av korona, konstaterer hun. 

Bevarer ærverdige kvaliteter
Da bygget offisielt åpnet i 1924 hadde det kostet 13 millioner kroner og var datidens desidert mest påkostede kontorbygning i Norge. Det var også landets tredje største bygning, og huset forløperen til Telenor, Televerket, frem til 1962. I 2016 ble bygget solgt fra Telenor til eiendomsfondet EPISO 4 som forvaltes av Tristan Capital Partners, og eiendomsfamiliene Malling & co og Vedal entreprenør. 

Vi har hatt en klar strategi om å bevare de mange praktfulle historiske kvalitetene i bygget samtidig som det moderniseres og rustes for fremtidens arbeidsformer. Gjennom tett samarbeid med våre partnere, Tristan og Malling, vil Telegrafen revitaliseres med over 1.000 nye arbeidsplasser og nye publikumsrettede arealer på gateplan, forklarer Anders Vedal på vegne av Vedal, som er medeier av bygget med ansvar for utviklingen og gjennomføringen av totalrehabiliteringen. 

Sjef for forvaltning i Tristan, Jean-Philippe Blangy, er glad for at det nettopp er et arkitektfirma som har signert leiekontrakt. 

Telegrafen er et unikt bygg i hjertet av Oslo som er tegnet av to av Norges fremste arkitekter, Arnstein Arneberg og Magnus Poulsson. At Nordic – Office of Architecture ønsker kontorlokaler her, forteller meg at vi har gjort de riktige grepene for den ærverdige bygningen, sier Blangy.

Fotograf: Anne Bråtveit
Stylist: Maria Hove Vestre