Kontorbygget Parallell på 19.500 kvadratmeter ligger på Løren i Oslo, og er en del av den nye bydelen Hovinbyen. Hovedfokuset på Parallell er å skape et godt arbeidsmiljø der mennesker skal trives. Derfor skal bygget sertifiseres i henhold til den internasjonale WELL building-standarden.

Prosjektet har allerede oppnådd WELL Core Gold-presertifisering, og har som mål å oppnå BREEAM-NOR Excellent-sertifisering. Det er satt strenge miljøkrav til bygget i hele dets livsløp. Dette omfatter blant annet begrenset bruk av kjemikalier, resirkulering av materialer og energieffektive løsninger.

Parallell ferdigstilles i løpet av høsten 2020. Innflytting skjer først i 2021.

Menneskets trivsel i sentrum

Byggestandarden WELL ble lansert i 2014. Denne fokuserer på menneskers helse iblant annet skoler og kontorer. Her integreres vitenskapelig forskning innenfor miljømessige helseaspekter, atferd og demografi med førende praksiser i bygningsdesign og ledelse. Steinar Nygård, distriktssjef i Rockfon Norge mener trivsel og velvære er avgjørende.

– Vi mennesker tilbringer 90 % av tiden vår innendørs. Derfor er det viktig å tenke på bygningene som mennesker oppholder seg i. Med Well-sertifiseringen er målet å skape en arbeidsplass hvor menneskene trives. Det er stas å være en del av dette prestisjeprosjektet. Og ikke minst være med som bidragsyter til det første WELL-presertifiserte prosjektet i Norge, sier han.

Fremtidens tankegang

Daglig leder i Rockfon Norge, Jonny Aas, påpeker at byggestandarden WELL er fremtidens tankegang.

– Som leverandør til byggenæringen ønsker vi å ta ansvar. Bærekraft har blitt avgjørende og vi jobber løpende med å omstille oss for å gå fremtiden i møte. I mange år har vi jobbet for grønne bygg, men i den bærekraftige tankegangen inngår også sosial bærekraft. Mennesker har rett til å ha det godt på jobben, og her inngår god akustikk og et godt inneklima, sier Aas.

–For eksempel har forskningen de siste årene dokumentert klare sammenhenger mellom trivsel på arbeidsplassen og blant annet økt produktivitet, lavere stressnivå og mindre sykefravær. Det er faktorer som ses direkte på bunnlinjen. Og med tanke på at 90 % av omkostningene til en bygning er medarbeiderrelatert så er det ikke småbeløp vi snakker om, fortsetter han.

Leverandøren av steinullshimlinger, Rockfon, har levert cirka 15.650 kvadratmeter akustikkhimlinger til bygget. Acusto AS, leverandør av bygginnredning til offentlige og private næringsbygg, har vært ansvarlig for å levere og installere himlingene. Skanska CDN AS er byggherre, og Skanska Norge AS er totalentreprenør og blir den første aktøren i Norge til å motta WELL-presertifiseringen.