– Vi vokser ut av våre eksisterende lokaler i Olav Vs gate i Vika, og har over en tid nå søkt nye lokaler. VIA oppfyller våre høye krav til lokaler og vi gleder oss til å flytte inn i bydelens mest moderne kontorbygg i 2022. Vi ønsket ikke å flytte langt fra der vi i dag sitter. VIA gir våre medarbeidere og klienter moderne fasiliteter og bygget har valgt bærekraftige løsninger som gjør bygget svært attraktivt for oss som leietaker, sier Michael V. Sivertsen i Söderberg & Partners Wealth Management AS.

VIA ligger i Oslos sentrale businessdistrikt og skal huse noen av Norges største aktører innen bank, finans, jus, eiendom og rådgivning. Komplekset blir en kombinasjon av moderne kontorer, kontorhotell, servering, handel og helsetilbud og skal stå ferdig i 2021.

Den nye leietakeren holder allerede til i området og skal flytte inn i cirka 2.100 kvadratmeter i VIA.

Et forbildeprosjekt

– Vi er veldig glade for at en kvalitetsbevisst leietaker som Söderberg & Partners Wealth Management har valgt VIA, sier Nina Westby Ranum, eiendomssjef i VIA.

VIA skal være et forbildeprosjekt for effektiv energihåndtering og bærekraftige løsninger i valg av materialer, teknikk og utforming. Diagonale passasjer mellom bygningen danner en åpen struktur, som vil skape liv i nærområdet og gi Vika nye, attraktive byrom.

Av de over 40.000 kvadratmeterne kontor i bygget, er nesten 85% utleid.

Fakta om VIA

Beliggenhet: Vika, Oslo

Arkitekt: Schmidt Hammer Lassen Arkitekter

Areal bygg: 62 500 kvm

Miljøprofil: BREAAM-NOR Excellent

Eiere: Aspelin Ramm 50 %, Storebrand Asset Management 50 %

Ferdigstilles: 2021