Covid-19 har sendt mange av oss hjem for å jobbe. Det har endret hvordan vi håndterer forretningskritisk data. Rapporten «Head in the Clouds» fra IT-sikkerhetsselskapet Trend Micro avdekker hvordan smarthus-enheter og tilhørende apper, blir utnyttet av cyberkriminelle til å nå forretningskritisk data. Ettersom veldig mange ansatte jobber hjemmefra, har de kriminelle begynt å utnytte dårlige sikkerhetsrutiner på hjemmekontoret.

Trend Micros «Head in the Cloud»-rapport er resultatet av en undersøkelse bestående av over 13.000 intervjuer av ansatte som jobber hjemme, fordelt på 27 land, inkludert Norge, og på tvers av alle industrier og virksomhetsstørrelser. Hensikten var å finne ut mer om arbeidsvanene relatert til det å jobbe hjemme under pandemien.

Blant annet ble det avslørt at 39 prosent av de ansatte bruker personlige enheter for å få tilgang til bedriftsdata. Ofte via tjenester og applikasjoner som ligger i skyen. De personlige enhetene, være seg alt fra datamaskiner, nettbrett og smarttelefoner, er ofte mindre sikret enn bedriftsenhetene og er derfor enda mer sårbare for dårlige sikrede smarthus-enheter og andre IoT-enheter installert hjemme hos de ansatte. Over en tredjedel (36 prosent) av de spurte som jobbet hjemme, hadde blant annet ikke på plass grunnleggende passordbeskyttelse på de personlige enhetene de benyttet til å jobbe med.

– Det faktum at såpass mange ansatte bruker sine egne private enheter for å få tilgang til bedriftens data og tjenester, antyder klart og tydelig at det kan være mangel på bevissthet om sikkerhetsrisikoen forbundet med dette. Skreddersydd opplæring i cybersikkerhet som anerkjenner mangfoldet til forskjellige brukere og deres nivå av bevissthet og holdninger rundt risiko, vil være gunstig for å redusere sikkerhetstrusler som kan oppstå fra disse problemene, sier Karianne Myrvold, kommunikasjonssjef i Trend Micro.

IoT-enheter er en økende sikkerhetstrussel

Over halvparten (52 prosent) av de som jobber hjemmefra svarer at de har installert IoT-enheter som er tilkoblet hjemmenettverket. 10 prosent har installert enheter fra mindre kjente merkevarer. Mange av disse IoT- enhetene, spesielt dem fra mindre kjente merker har veldokumenterte svakheter knyttet til IT-sikkerhet.

– Disse enhetene kan i teorien tillate cyberkriminelle tilgang til hjemmenettverket, og deretter bruke ubeskyttede personlige enheter som et springbrett til bedriftens nettverk de er koblet til, sier hun.

Dersom cyberkriminelle får tilgang til et hjemmenettverk, kan de installere skadelig programvare som kan infisere hele virksomheten ifølge Trend Micro. For eksempel ved at en ansatt tar med seg usikrede personlige enheter etter hvert som de ansatte begynner å komme tilbake til kontorene sine.

Undersøkelsen til Trend Micro avdekket også at 70 prosent av alle som jobbet hjemme, koblet sine arbeidsstasjoner til hjemmenettverket. Til tross for at disse maskinene sannsynligvis er bedre beskyttet enn de ansattes personlige enheter, utgjør det fremdeles en risiko for bedriftsdata og -systemer, hvis de ansatte har anledning til å installere ikke-godkjente applikasjoner, blant annet for å få tilgang til hjemmets IoT-enheter.

– IoT-enheter kan gjøre hus smartere og hverdagen for oss enklere. Samtidig kan det også åpne nye dører for cyberkriminelle. Det må både ansatte og arbeidsgivere være veldig bevisst på, ikke minst nå som det er så mange av oss som jobber på hjemmekontor. Nå er det viktigere enn noensinne at vi som enkeltpersoner tar et skikkelig ansvar for egen IT-sikkerhet, og at arbeidsplassene tar ansvar på å utdanne sine ansatte om nødvendig IT-sikkerhet og personlig sikkerhetshygiene, advarer Myrvold.