Oppussingsfesten er muligens rett rundt hjørnet. Nå skal det tilpasses og endres. Vegger skal opp, for hva om epidemien er fremtiden?

Samtidig har tilhengerne av hjemmekontor vokst. Både arbeidsgivere og ansatte har forstått at ordningen fungerer utmerket. For en arbeidsgiver kan dette bety reduksjon av arealer, og de ansatte opplever en forbedring i Work-Life Balance. Digitale møter har også gitt oss forståelsen av at fysiske møter ikke er avgjørende, samtidig som selskaper sparer både tid og penger.

Det beste eksempelet er kanskje Pinterest i San Francisco, som betaler 90 millioner dollar for å komme ut av leiekontrakten for sitt hovedkontor. Grunnet et skifte mot hjemmekontor. DNB Næringsmegling har gjort en undersøkelse blant 25 av de største kontorbrukerne i landet, og 90 prosent forventer å øke hjemmekontorbruken. I samme brukerundersøkelse kom det frem at flere tror det vil bli behov for å endre strukturen i lokalene fremfor størrelsen. Et betydelig poeng er at mange av selskapene det er snakk om er store bedrifter. Vi må ikke glemme at kun 5,3 prosent av selskapene i Norge er mer enn 20 ansatte, ifølge SSB. Det er gjerne helt andre systemer for de små bedriftene.

Eiendomshuset Malling & Co venter at leieprisveksten skal avta noe i 2020, etter to år med solid vekst. Hovedsakelig på grunn av forventet økt nybygging av kontor og lavere sysselsettingsvekst. Den svake økning i kontorledigheten virker ikke å ha sammenheng med økt bruk av hjemmekontor.

Det blir interessant å se hvor verdifulle de såkalte møtene ved kaffemaskinen er. Hvor vesentlig er egentlig samholdet på arbeidsplassen? Særlig etter årevis med fokus på sosiale soner som skal øke kreativiteten. Om det er noe fasit her – tror jeg ikke. Men at fleksibilitet blir viktigere er helt klart.