Bane NOR Eiendom har stor tro på Drammen-området. Det statlige eiendomsselskapet har blant annet utviklet kontorbygget Drammen stasjon Business Center og hotellet Quality River Station rett ved jernbanestasjonen. I månedsskiftet januar/februar ble det kjent at de to eiendommene skulle selges, men da korona rammet Norge ble salget av hotelleiendommen lagt på is. Men arbeidet med å selge Drammen stasjon Business Center fortsatte, og rett før sommeren ble det solgt til et syndikat satt opp av DNB Markets.

Bane NOR Eiendom hadde ambisjoner om å utvikle et CBD-område i Drammen da de utviklet stasjonseiendommen, og de lyktes med å lande leietakere som Statens Vegvesen, Fylkesmannen i Oslo og Viken og KPMG. Med 35 millioner kroner i leieinntekter, er gjennomsnittlig leiepris hele 2692 kroner per kvadratmeter.

Helseklynge

Bane NOR Eiendom har også store planer ved Brakerøya stasjon og det nye sykehuset i Drammen. Der har selskapet gått sammen med Eidos med ambisjoner om å skape Europas mest komplette helseklynge. Utbyggingsprosjektet blir på 76 000 kvadratmeter og er 440 meter langt og 40 meter bredt. Det skal utvikles hotell, butikker, kafeer, arealer for utdanning og servicenæringer i tillegg til hovedfokus som er et miljø for helseindustri i samspill med forskning og sykehus.

– Helseparken kan bli et utstillingsvindu. Vi legger til rette for at fagmiljøer kan jobbe tett sammen, utveksle erfaring og kunnskap, uttalte daglig leder Jon Chr. Simenstad i Drammen Helsepark da planene ble kjent.

Drammen Helsepark eies av Eidos Eiendomsutvikling og Bane NOR Eiendom. Simenstad jobber for å gi helseparken innhold. Målet er å tiltrekke nye bedrifter innen næringen.

– Det er realistisk. Vi har en unik plassering ved Brakerøya stasjon med sykehuset som nærmeste nabo, sier Simenstad.

Også politikerne har store forventninger til planene.

– Drammen Helsepark er en spennende mulighet. Her kan vi få et unikt miljø for helsetjenester, næring, utdanning og forskning. Da må flere enn Drammen Helsepark ville lykkes med planene, sa Anders Wengen (V), som leder næringsutvalget i Drammen.

Tangenkaia

Bane NOR Eiendom og Drammen Kommune Eiendomsutvikling jobber nå med planene for det tidligere havneområdet Tangenkaia. En samarbeidsavtale innebærer at det kommunale eiendomsselskapet og Bane NOR Eiendom skal etablere et felleseid selskap, Tangenkaia AS, som skal undersøke hvordan havneområdet kan transformeres og utvikles til en ny og attraktiv bydel. Området er på ca. 100 dekar og ligger på Strømsøsiden av Drammenselva, i utkanten av sentrum mot øst. Grunneiere er Drammen Kommune Eiendomsutvikling AS, Bane NOR Eiendom AS, Brække Eiendom AS og Jon Christensen AS.

Det er et langsiktig byutviklingsprosjekt som de to partnerne skal i gang med. Målet er at et parallelloppdrag skal resultere i mulighetsstudier som leveres i september i år og som danner grunnlaget for en tredelt strategi for utviklingen av Tangenkaia. Første del av strategien skal omfatte de ti første årene, mens den neste skal ha et perspektiv på 10 til 15 år. Den tredje delen skal omfatte et 20-30 års perspektiv.

«Slik vil strategien vise hvordan det kan legges til rette for en gradvis transformasjon til en ny, levende bydel. Strategien skal inneholde forslag til prosess og vise et helhetlig byplangrep som grunnlag for regulering og utvikling av området. Planprosessen inkluderer også andre grunneiere som det nye selskapet vil samarbeide med», skrev partene i en pressemelding.

En transformasjon og utvikling av havneområdet vil innebære enorme investeringer over flere tiår.

Sundland og Nybyen

Bane NOR Eiendom jobber også med to store prosjekter i Nybyen og Sundland. Den 280 mål store eiendommen på Sundland mellom Gulskogen og Drammen togstasjoner skal utvikles til en ny boligby med rundt 800 rekkehus og blokkleiligheter.

I tillegg til Sundland og utviklingen på Drammen stasjon, er Bane NOR Eiendom i gang med planleggingen av godsterminal-området i Nybyen. Der skal det bli fortetting og byutvikling som følge av at godshåndteringen fases ut.

Skapt en egen identitet

Utviklingsdirektør Morten Austestad i Bane NOR Eiendom sier at Bane NOR Eiendom har store tomteområder i Drammen som følge av jernbanen.

– Vi har stor tro på området og den byutviklingen som foregår i Drammen. Byen har løftet seg voldsomt og ligger også i an akseptabel avstand til Oslo. Drammen har skapt en egen og sterk identitet, som gjør at den ikke bare er en soveby til Oslo. Den har klart å tiltrekke seg bedrifter og innbyggere, sier Austestad.

Han viser til da Bane NOR Eiendom fikk inn Statens Vegvesen på en etasje i Drammen stasjon Business Center. Den avdelingen ble relokalisert fra Oslo til Drammen.

– Det viser at Drammen tiltrekker seg virksomheter og bedrifter også fra Oslo, sier Austestad.