– Eiendommen blir oppgradert til å tilfredsstille kravene til den krevende miljøstandarden for eksisterende bygninger BREEAM (Building Research Establishment Environment Assessment Method) in Use, minimum Very Good. Vi valgte å prioritere dette, blant annet for å ha et konkurransedyktig bygg nå og for fremtiden. Og, ikke minst, ligger det stor miljøgevinst i å kunne gjenbruke bygget som et hovedkontor, sier Jørgen Aaby, som har vært ansvarlig for forhandlinger og prosjekt for Aberdeen Eiendomsfond Norge I AS.

Han er fornøyd med å kunne beholde NorgesGruppen som leietaker i bygget, fremhever at avtalen i stor grad er et resultat av et godt samarbeid med NorgesGruppen gjennom forhandlingene i å utvikle et eksisterende bygg for dagens og fremtidens behov.

Miljø står høyt på agendaen

Når NorgesGruppen velger å reforhandle etter 12 år i eiendommen, er det av flere grunner, men miljøaspektet står sentralt.

– Selv om mange aktører kunne tilby energieffektive nybygg, ville det alt i alt være best for miljøet om vi ikke flyttet på oss. Når så gårdeier kunne tilby en hensiktsmessig løsning for å konvertere et eksisterende bygg som vi trives godt i til en vesentlig høyere miljøstandard, valgte vi altså i praksis å bli. Vi skal leie et svært forbedret bygg, sier utviklingsdirektør Geir Inge Juriks i NorgesGruppen Eiendom.

Cushman & Wakefield Realkapital har bistått NorgesGruppen.

Eiendommen Karenslyst Allé 12-14 på Skøyen er oppført i 1996 og hadde PWC som leietaker frem til 2006, før NorgesGruppen flyttet inn etter en mindre rehabilitering i 2008. Aberdeen Eiendomsfond Norge I AS har eid dette bygget siden 2006.

– Vi har bistått eier med å selge inn dette bygget i åpen konkurranse med flere andre, sterke alternativer. Et flott bygg med en svært god beliggenhet er alltid et godt utgangspunkt for å lykkes. Her har vi også jobbet med en veldig proff leietaker og en dedikert og dyktig utleier, og med miljø høyt på agendaen. Det har vært krevende, men veldig konstruktive forhandlinger og vi føler at sluttresultatet ble veldig bra for begge parter. Det spesielle i denne gangen var også at vi måtte gjennomføre veldig mange av møtene på Teams, som kan være litt utfordrende når det er en stor og kompleks forhandling, sier utleiesjef Ole Christian Iversen i Akershus Eiendom.