Flexspace.no ble nylig lansert. Forretningsideen er enkel: De skal være en spesialisert plattform og byrå for formidling av fleksible kontorløsninger (co-working og kontorhoteller). Ideen er noe styreleder, Salman Saeed kom over da han ledet ekspansjonen til WeWork i Norden og Nederland. Her så han hvordan de tradisjonelle meglerne ikke fokuserte på de mindre leietakerne.

– Når det gjelder virksomheter på under 50 ansatte, er det ofte lite drahjelp å få fra søkemeglere. Videre er det en stor byrde for mindre selskaper å betale for søk, i flexspace.no gjør vi søket gratis for leietakerne. Samtidig som vi sikrer dem det beste tilbudet som ivaretar deres behov – dette kan vi gjøre fordi vi daglig tar pulsen på kontormarkedet i Oslo, og kjenner fleks-operatørene godt, sier Saeed.

Unngå lange leiekontrakter

– Sett i lys av Korona, hvorfor skal man på et generelt grunnlag inngå lange leieavtaler på 3–5 år? Når man ikke vet hvordan virksomheten ser ut, eller hvordan de ansatte jobber, kun ett år frem i tid? Med flexspace.no finner vi lokasjoner som gir leietakerne et tilpasset kontor med stor fleksibilitet på leietid, hvor man også har mulighet til å skalere opp og ned på arealet – avhengig av behovet til enhver tid, sier Jens Rask-Jensen, som skal lede Flexspace.

I følge Flexspace er dagens volum av fleksible kontorer, sett ut ifra det totale kontormarkedet i Oslo, på 1,8 prosent. I andre byer i Europa, som Amsterdam og London er det på nærmere 8 prosent. I følge JLL i USA vil enhver kontorportefølje ha 30 prosent fleksible løsninger innen 2030.

– Vi skal nok ikke opp på 30 prosent med det første i Oslo, men vi skal definitivt opp fra dagens 1,8 prosent, og vi tror veksten innen segmentet vil eskalere raskere som følge av korona! Korona har gjort at bevissheten rundt husleiens andel av de totale kostnadene til en virksomhet har styrket seg, virksomheter har fokus på besparelser – og fleksibilitet til å tilpasse kontormiljøet til enhver tid er et sterkere behov enn noen gang, sier han.

Rask-Jensen trekker også frem at manglende oppmerksomhet fra tradisjonelle meglere, samt at co-working fremdeles ikke er modnet helt i Oslo, er ledigheten i fleks-markedet høyere enn det er i det tradisjonelle markedet.

– Dette skaper et enda større mulighetsrom for oss i Flexspace, påpeker han.

Enklest mulig

Ifølge Rask-Jensen er Flexspace fokusert på å gjøre ting enklest mulig.

– Vi har bevisst valgt å ikke ha en ende-til-ende-løsning, hvor man må logge inn og navigere seg digitalt frem til signering, basert på en kartløsning som viser lokasjoner med prising osv. For det første ønsker vi en plattform som er enkel og uten bindinger, for det andre er fleksible kontorer en «dagsferskt» materie, hvor ledighet og rabatter er noe som endrer seg fra dag til dag. Dette gjør det egentlig umulig å ha en digital plattform som til enhver tid kan gi deg dette beste tilbudet, forklarer han.

– I Flexspace bruker vi vår egen kompetanse og eksponering innen segmentet, til å kunne gi et spisset tilbud som er best på pris for leietakerne – gitt sentimentet blant fleks-operatørene på det tidspunktet, forsetter han, og avslutter: – Eksempelvis vet vi at operatører er mer villige til å gi større rabatter i forbindelse med åpning av nye lokasjoner, og gjerne også dersom bygget har en dekningsgrad lavere enn 50 prosent fra før. Hele opplevelsen av Flexspace skal bære preg av skreddersøm og personlig oppfølging.