– Næringsparken på Ringdalskogen er i sterk utvikling og tiltrekker seg solide bedrifter, både regionalt og nasjonalt, som ønsker fleksible arealer og sentral beliggenhet for sin virksomhet. Flere bedrifter merker større endringer i sine respektive markeder og har behov for å tilpasse sin virksomhet for å møte disse endringene, sier Frode Rønning, i eiendomssjef i NHP Eiendom.

Mye har skjedd i Ringdalskogen næringspark. Burger King ble etablert julen 2017.

– De rapporterer om veldig gode omsetningstall helt fra de åpnet i næringsparken og har hatt en forholdsvis bratt omsetningsvekst sammenliknet med andre nyåpnede Burger King restauranter i Norge. De har meget god beliggenhet med god eksponering mot E18 retning sør, sier Rønning og påpeker at NHP eier bygget.

På samme tid etablerte Tesla Supercharges seg der. Rønning forteller at disse har høye tall tilknyttet antall ladetimer, med all time high i fellesferien når nordmenn skal til Sørlandet.

– Det viser seg at Tesla-eiere også er en god bidragsyter til omsetning til Burger King, sier han med et smil.

Høsten 2018 ble Ahlsell Ringdalskogen etablert. En stor proffbutikk på 2.000 kvadratmeter. Butikken selger det meste av utstyr og materiell til håndverksbedrifter til store deler av Vestfold og melder også om gode omsetningstall.

– De valgte Ringdalskogen på grunn av beliggenhet på grensen mellom Sandefjord og Larvik i tillegg til at de ser på E18 som viktig for mest mulig effektiv logistikk for deres kunder, sier han.

Skal bygge «rene» kontorbygg

Rønning kan melde om to nyetableringer denne våren.

– Itec AS-ble flyttet fra sin tidligere beliggenhet på Heggdal i Larvik. Selskapet er leverandør av verktøymaskiner til industrien. Jotron AS har samlokalisert sin virksomhet til næringsparken i et bygg på 17.000 kvadratmeter og cirka 200 ansatte, sier han.

Ringdalskogen jobber også med en ny reguleringsplan for næringsparken som i hovedsak gjør dem i stand til å bygge «rene» kontorbygg.

– Vi har merket at kontorvirksomheter i Vestfold ønsker etablering langs E18. Dette gjelder spesielt større virksomheter som ikke har plass til å utvikle seg i sentrum av byene.

Vi har et spennende kontorprosjekt på 4.000 kvadratmeter som er under utviklingen, som vil få sin beliggenhet vis à vis Jotron. Prosjektet har fått navnet «The ring» og har som intensjon å være et moderne signalbygg på Ringdalskogen, forklarer han og fortsetter: – Slik som bygget er prosjektert nå er det god fleksibilitet og i stor grad lett å gjøre tilpasninger for leietakeren. Vi søker leietakere som har behov for hele bygget eller to eller tre leietakere med mindre plassbehov.

Næringsparken jakter også større lager- og logistikkbedrifter, samt industriaktører. De kan utvikle prosjekter med opptil 50.000 kvadratmeter. I dag har de 260 mål netto areal igjen til utvikling og salg.

– Gi gass

På spørsmål om de blir påvirket av koronaepidemien, svarer Rønning at de ikke blir like påvirket av dagens situasjon sammenlignet med mange andre utleiere med for eksempel mye retail.

– Vi har god dialog med våre leietakere som er påvirket av situasjonen og forsøker å bidra på ulike måter. I tiden fremover er det nok enda flere som vil handle på nett etter dette slik at fremtidsutsiktene til lager- og logistikkmarkedet vil være bra fremover. Transaksjonsmarkedet innenfor eiendom har vært ganske hett de siste årene, nå har vi troen på mer «normale» tilstander hvor solide eiendomsselskaper vil stå sterkt i kampen om leietakeren og som har et langsiktighets perspektiv, sier han og avslutter: – Vi har ingen planer om å avvente dagens situasjon. Dersom markedet er der skal vi heller gi gass.