Kina var det første landet som ble rammet av koronaviruset Covid-19 og var også blant de første som letter på restriksjoner og returnerte til normalitet. Adm. direktør Anders Solaas i Cushman & Wakefield Realkapital forteller at vi kan høste mye fra erfaringene som kinesiske gårdeiere og leietakere gjorde etter koronakrisen. Blant annet har gårdeierne vært nødt til å balansere mellom hensynet til økonomisk pressede virksomheter og behovet for å opprettholde en leieinntekt som sikrer en bærekraftig drift av eiendommen.

Felles løsninger

Ett av de første virkemidlene som kinesiske gårdeiere gjorde, var å redusere husleien. Andre løsninger var å redusere tjenestekostnader.

– At leietakerne klarer å opprettholde daglig drift er bra for langsiktige leieforhold. Samtidig må gårdeier dekke faste kostnader som i Norge går til lån, drift, forsikring, kommunale avgifter og lignende. Hver situasjon er unik. Vi mener at både leietaker og gårdeier kan se fordelen av å opprette en åpen og ærlig dialog om den økonomiske situasjonen de befinner seg i og sammen finne en god løsning for begge parter, sier Solaas.

Ifølge Cushman & Wakefield Realkapital har kinesiske leietakere lagt stor vekt på den støtten de opplevde å få fra sine gårdeiere, både finansielt og gjennom tiltak som tok hensyn til trygghet og helse på arbeidsplassen. Smittereduserende helsetiltak som store kinesiske gårdeiere satte i gang under korona-utbruddet omfattet alt fra god tilgang til desinfeksjonsmidler, bedre renhold av lokaler og termisk skanning.

– Utleiemarkedet i Kina har gått gjennom en endring, og vi ser et større fokus på å muliggjøre økonomisk vekst blant egne leietakere. I dag er det flere større gårdeiere i Kina som vurderer å tilby kostnadsfrie rådgivningstjenester innen skatt, økonomi, søknadsprosesser eller forretningsutvikling. Dette styrker leietakeren, men gagner også gårdeier som har åpnet for nye inntektskilder på sikt, sier Solaas.