Det er XPND som eier næringsparken med 50 bedrifter og 300 arbeidsplasser beliggende mellom Sundvollen og Hønefoss. Etter å ha forvandlet gamle Helgelandsmoen militærleir til en næringspark, skal næringsparken nå gjennom en større forvandling. Målet er å doble antall bedrifter og arbeidsplasser. Eiendommen har et totalt areal på 450 mål og en bygningsmasse på ca. 30 000 kvadratmeter.

Adm. direktør Morten Pettersen i XPND forteller til NæringsEiendom at de så behovet for en helhetlig 10 til 20 års strategi for Helgelandsmoen.

– Vi har brukt et år på å kjenne på de forskjellige næringene i næringsparken og så tidlig at en retning innen helse og opplevelser var noe å bygge videre på, sier Pettersen.

Mykere verdier

Arkitektfirmaet A-LABs forslag PULS! vant parallelloppdraget for at næringsparken utvikles på en fremtidsrettet, bærekraftig og helhetlig måte. Dermed vil hovedtyngden av virksomheter i næringsparken gå

– Næringsparken vil bevege seg i retning av mykere verdier og det vil være fokus på å utvide tilbudet innen helse og opplevelser, med bygg tilpasset dette. Næringsparkens bygningsareal er i dag rundt 30 000 kvadratmeter og det ligger et potensial med eksisterende og nytt på ca. 100 000 kvadratmeter, sier Pettersen.

XPND jobber nå for å få til en videreutvikling innenfor helse, opplevelser og aktiviteter og vil jobbe med aktører innen disse segmentene.

– Masterplanens opprydding i plassering av de ulike næringstyper, kombinert med områdets størrelse, gir rom for relokalisering av eksisterende næringer og noe nyetablering. Vi tenker oss en kombinasjon av rehabilitering og nybygg. Det er flere bygg i Helgelandsmoen som både er identitetsbærende og solid bygget. Disse byggene vil bli rehabilitert. Videre er det ledige arealer som vil bli fortettet med nybygg og det er en del eldre bygningsmasse som vil bli revet og erstattet med nye bygg, sier Pettersen.