– Tomten på Fjellhamar ble solgt ut av Icopal-konsernet for flere år siden. Områdene der vi nå har kontor og lager skal brukes til boliger, ny skole, idrettsanlegg og svømmehall. Det blir bra for nærmiljøet å få mindre gjennomfarts-trafikk og færre lastebiler i gatene, sier administrerende direktør i BMI Norge, Andreas Fritzsønn.

Icopal (Fjeldhammer Brug AS) etablerte industri og boliger for sine arbeidere på Fjellhamar i 1895. Selskapet har siden bygd seg opp til å bli Norges største leverandør av løsninger til tak og tette bygg. En sammenslåing med Monier og Zanda i 2018 gjorde at BMI Group ble dannet, og selskapet er en av verdens største leverandører til byggenæringen.

I Norge har BMI i lengre tid vært på utkikk etter nye lokaler, og flyttingen skjer i andre halvår av 2021. BMIs nye hovedkontor blir noen kilometer vestover på Karihaugen, i lokalene som tidligere huset Staples. Bygget skal brukes til å samlokalisere administrasjon og lager.

– Ansatte får bedre arbeidsforhold, vi kan lagre flere varer enn noen gang, og kundene får raskere leveranser. Beliggenheten gir effektiv transport i alle himmelretninger, sier Fritzsønn.

Et fremtidsrettet automasjonslager

BMIs sonderinger handlet i første omgang om å finne egnede områder for å oppføre et nytt bygg som møtte selskapets krevende behov. Etter en grundig prosess kom det valgte bygget inn fra siden som det mest bærekraftige alternativet. Huseier Oslo Pensjonsforsikring (OPF) skal bygge om og modernisere lokalene.

– Prosessen skal gjøres så skånsom for miljøet som mulig ved at mesteparten av dagens lager kan beholdes og oppgraderes, sier Fritzsønn.

Entreprenør er kontrahert og arbeidet iverksatt. I det nye bygget skal det skapes et fremtidsrettet automasjonslager, der takhøyden er opptil 26 meter.  Det gjør at bygget på 15.000 kvadratmeter i praksis blir på 20.000 kvadratmeter. I tillegg kommer uteområder som også skal brukes til varelager.

– Ved å bygge om et eksisterende bygg slipper man å produsere store mengder nye byggematerialer, energiforbruket blir mindre, og det blir mindre miljøskadelig byggavfall, fortsetter han.

Er en god match

Richard Groven i OPF er godt fornøyd med sin nye leietakers ambisjoner.

– Vi skal nå modernisere slik at det fremstår som et nybygg. Ved å beholde bærekonstruksjonene i stål og betong reduseres store mengder C02-utslipp i ombyggingen, sier Groven.

BMIs nye bygg var en av de første som kom inn i OPFs eiendomsportefølje for over ti år siden, og Groven mener utleier og leietaker er en god match.

– Vi er begge opptatt av å ta smarte og fremtidsrettede valg og tenke langsiktig i vår verdiskaping. Selv om BMI ønsket et nytt bygg ble de fort interessert i å gjøre smarte kompromiss, sier Groven.

Når BMI forlater Fjellhamar har de ingen planer om å gi slipp på sin stolte industrifortid.

– Vi skal bygge en hyllest til vår historie i de nye lokalene, sier Fritzsønn.