Dentsu Aegis Network skal flytte sin virksomhet fra Pilestredet til historiske lokaler i Kristian Augusts gate 23. Selskapet vil leie knapt halvparten av bygget noe som tilsvarer cirka 4.000 kvadratmeter. Avtalen vil løpe fra november 2021 og har en varighet på 10 år med opsjon på ytterligere forlengelse.

– Vi har i dag to lokasjoner i Pilestredet og ser frem til å samle våre over 300 ansatte i Kristian Augusts gate 23. I prosessen med å finne oss nye lokaler var det svært viktig for oss at bygget støtter opp om vår egen bærekraftstrategi. Å være med på et Futurebuilt prosjekt er derfor av stor betydning for oss, og Höegh Eiendom har satt miljøambisjonene høyt med dette prosjektet, sier administrerende direktør Paal Fure i Dentsu Aegis Network Norge og Nord Europa.

Dentsu skal nå inn i en samhandlingsprosess med Simula og Höegh Eiendom for å finne sammen om løsninger for bygget.

– Vi er godt fornøyd med å sitte sammen med Simula. Vi er begge selskaper som har vilje til å tenke felles og er begge vant til å jobbe i nettverk. Her skal vi skape yrende liv, sier Fure.

FutureBuilt-prosjekt

Kristian Augusts gate 23 ble oppført i 1950 og var opprinnelig hovedkvarter for Norsk Arbeidsgiverforening. Kontorbygget er lokalisert midt i Oslo sentrum på Tullinløkka og var tidligere eid av Entra, men ble kjøpt opp av Höegh Eiendom høsten 2019. Bygget er tegnet av Bjercke & Eliassen, og fasaden er vernet etter plan- og bygningsloven. Bygget er oppført i stål og betong, med Solvågstein som fasadeplater og originale teak-karmer. Innvendig er 8. etasje og noen av hjørnekontorene originale med unike og karakteristiske teak- og marmorvegger. Det legges opp til å beholde mest mulig av byggets særegenhet.

Kun fasade og yttertak er vernet, men prosjektet ønsker å beholde hele bæresystemet, dekker, trapperom, grunn og fundamenter i tillegg til å ombruke mest mulig av innervegger. Det nye som kommer inn i bygget skal ha fokus på ombrukbarhet, slik at sirkulær økonomi blir ivaretatt i fremtiden. Det skal gjennomføres et klimagassregnskap i henhold til FutureBuilt-kriteriene, for å sikre at det totale klimagassutslippet reduseres med minimum 50 prosent.

Fullt utleid

– Vi er svært fornøyd med å få på plass denne avtalen. Eiendommen er nå fullt utleid etter et flott samarbeid med Anders Solaas i Cushman & Wakefield Realkapital. Det er videre svært gledelig at Dentsu med sitt internasjonale, unge og dynamiske miljø har valgt denne historiske eiendommen med et gjenbruksfokus, sier Hans Olav Johannesen, utleiesjef i Höegh Eiendom.