Samfunnets digitale kompetanse gjør nå et skikkelig byks i riktig retning, rett og slett fordi learning by doing er nødvendig om hjulene skal holdes i gang. Det trengs ingen krystallkule for å si at det som skjer, vil føre til varig endring. Når livet normaliseres, vil vi trolig snakke om korona-krisen som et veiskille og bruke den nye kompetansen til å effektivisere arbeidsprosessene våre. Digitale møter vil eksempelvis i mange tilfeller bli foretrukket fremfor fysiske. De fleste av oss har sett i praksis at de reduserer ressursbruken og fungerer helt utmerket.

Krisen har også økt bevisstheten om smittevern og hygiene hos oss alle, og dette vil selvsagt gi ringvirkninger på de fleste samfunnsområder, for eksempel i form av justerte HMS-krav.

Så hvorfor ikke forberede seg på den nye normalsituasjonen allerede nå?  Her er noen enkle tips:

Lag et studio for digital kommunikasjon

Det minst populære møterommet er som regel det som har lite naturlig dagslys. La det komme til sin rett som bedriftens digitale fremtidsrom. Korona-krisen har lært oss at bakgrunnsbilde og scenografi er viktig når budskapet skal formidles digitalt. Dersom det vi ser er kjøkkenskap eller bokhyller, distraheres vi, og oppmerksomheten trekkes vekk fra budskapet. Innred rommet med tanke på møtedeltakere som ikke er fysisk til stede. Legg stor vekt på en rolig bakgrunn, dempede farger og ikke minst riktig lyssetting.

Tilrettelegg noen av stillerommene for digitale møter eller gjør dem til Teams-rom

Å sitte med laptop’en i fanget fungerer sjelden godt i digitale møter. Fjern lenestolene og møbler heller med små pulter og gode kontorstoler.  Vi i Ramsøskar har god erfaring med å kle denne typen rom med farget filt. Bakgrunnen blir harmonisk, og lyd absorberes, noe som gir god studiokvalitet.

Omorganiser de åpne landskapene – free seating er ut

Selv om vi alle håper å slippe to-meter-regelen på kontoret, må vi belage oss på større avstand til andre i de åpne landskapene. I praksis betyr dette større pulter, sannsynligvis med skjerming både foran og mellom arbeidsplassene. Behovet for en egen «trygg» pult vil øke, og free seating blir, slik jeg tolker det, et lite attraktivt alternativ.

Juster resepsjonsområdet slik at besøkende kan føle seg trygge

Automatisk innsjekking i resepsjonen er det nå ingen vei utenom, og den hyggelige sikkerhetsvakten havner trolig bak en glassvegg. Alle som har fulgt TV-sendingene gjennom korona-krisen, har registrert at folk som tidligere var plassert tett sammen i en sofa, nå sitter i hver sin stol. Dette blir nok også den nye hverdagen i bedriftenes resepsjonsområder, for bevisstheten om smittevern er kommet for å bli. Løse aviser erstattes antakelig med informasjon på skjerm, og Twistposen viker plass for Antibac.

Planter har den senere tid fått sin renessanse i kontormiljøene, og denne trenden blir nok forsterket. Vi trenger frodig vegetasjon, både som skillevegger og som myke, vennlige elementer i interiøret når den fysiske avstanden mellom oss øker.