Det var knyttet stor spenning til hvem som skulle stikke av med seieren i budrunden om NRK-tomten på Marienlyst. En rekke store eiendomsselskaper hadde meldt seg på, men etter hvert som prisen ble høyere og høyere, falt stadig flere fra. Til slutt var det bare Ferd og OBOS igjen i budrunden og det ble Ferd som endte opp som kjøper av den attraktive eiendommen. Prisen vil avhenge av reguleringen, men Ferd skal uansett ut med minimum 3,75 milliarder kroner.

Det kan bli inntil 1100 boliger når Ferd etter hvert setter i gang med utviklingen av NRK-tomten. Men investeringsselskapets planer dreier seg om mye mer enn boligutvikling.

– Vi vil legge til rette for flere hundre arbeidsplasser, kanskje så mye som 1000. Vi ønsker å samarbeide med kunnskapsmiljøene rundt oss. Vi vil også ha opplevelser tilbake til byen, med møteplasser, hotell og coworking. Store studio skal fortsette å være en viktig arena for kultur og over 1000 boliger blir selve nøkkelen til å realisere de andre planene våre, sa konsernsjef Morten Borge i Ferd da det ble avholdt pressekonferanse sammen med NRK i forbindelse med kjøpet.

Hånd i hanske

Ønsker om et samarbeid med kunnskapsmiljøene, er som søt musikk i ørene til rektor Svein Stølen ved Universitetet i Oslo. Han gleder seg til å se hvilke ambisjoner Ferd har for utviklingen av NRK-tomten.

— Dette passer som hånd i hanske med våre tanker og ambisjoner for området, sier Stølen til studentavisen Khrono.

Universitetets har flere bygninger som er nærmeste nabo til NRKs hovedkvarter på Marienlyst, og Stølen er involvert i å skape Oslo Science City, som vil strekke seg i aksen fra Gaustad via Blindern og til Marienlyst på Majorstuen.

— Dette er et selskap som vi vet er interessert i det vi driver med. Så vi vil fortelle Ferd om alle mulighetene et samarbeid med UiO og med Oslo Science City kan gi. Graden av boliger er en del av bildet, men om man får til et godt samspill med både næringsliv og universitetet kan området bidra til et sterkt innovasjonsdistrikt med store muligheter. Tidligere har man tenkt at boliger er det mest økonomisk forsvarlige, men i dag er det å også ha næringseiendommer viktig for inntjeningen, sier Stølen til Khrono.

Gigant

Ferd er ikke bare en stor aktør innen næringseiendom. Selskapet er blant Norges største investorer, med selskaper som Aibel, Elopak, Mestergruppen, Brav (eieren av Swix) og Fürst Medisinsk Laboratorium i sin portefølje. Selskapet har også en betydelig aksjeportefølje, samt en rekke ventureinvesteringer og en storsatsing på sosialt entreprenørskap.

Ferd er dermed en attraktiv partner for Oslo Science City, med sitt omfattende eierskap i norsk næringsliv. Oslo Science City har store ambisjoner om å bli et av de ledende innovasjonsdistriktene i Europa. Den høye tettheten av kunnskapsinstitusjoner er noe av det som gir satsingen et fortrinn.

– En kombinasjon av fremragende forskningsinstitusjoner og moderne innovasjonsstruktur vil tiltrekke seg både nytt og etablert næringsliv. Innovasjonsaktører som koordinerer aktivitetene har vist seg å fungere meget godt i andre land. Nå er det Oslos tur, sier Karl-Christian Agerup, CEO i Oslotech/Forskningsparken på OSCs hjemmesider.

Målet er å tiltrekke kunnskap og talenter til OSC og virksomhetene i Forskningsparken og andre institusjoner.

Lyst

Ferd har leid inn Snøhetta til å tegne NRK-prosjektet, som har fått navnet Lyst. Sentralt i prosjektet er Kringkastingshuset, som skal bli samlingsplassen for innovasjon- og gründervirksomhet og en møteplass for både bydelen og byen. Kringkastingshuset blir åpnet for allmenheten og det legges til rette for aktiviteter på dag- og kveldstid med innovasjon- og kunnskapsnæring, hotell, konferansefasiliteter og et rikt kultur- og serveringstilbud, skriver Ferd på nettsidene til Lyst-prosjektet       .

– Det er med stor entusiasme vi går i gang med dette arbeidet. Her ønsker vi å skape et inkluderende og innovativt miljø med opplevelser for både beboere og besøkende i Oslo. Vi vil bruke all vår erfaring fra eiendomsutvikling, langsiktig industrielt eierskap og entreprenørskap til å gi området det løftet det fortjener. Vi skal skape bolyst, opplevelseslyst og skaperlyst på Marienlyst, sa Johan H. Andresen da kjøpet ble kjent.