– Vi har stor pågang av leietakere som sliter. Grovt regnet har vi 100 leietakere som er direkte berørt av koronakrisen. Alt fra frisører, helserelaterte virksomheter, restauranter til skjønnhetssalonger. Dette går utover omsetningen til en del butikker, samtidig som vi ser at flere gjør det bedre enn normalt, sier Carl Erik Krefting, administrerende direktør i Carucel Eiendom. Han trekker frem Jula, Jernia, Europris og flere matbutikker, som eksempler på virksomheter med god og til dels økt omsetning.

– Det er tydelig at mange ønsker å kose seg hjemme med god mat, samt at de benytter muligheten til å pusse opp, og gjøre andre forbedringer i hjemmet, sier han.

Selv tror Krefting at mye vil løsne etter påske, og planlegger enn større annonsering av spisesteder og handel i Bjørvika. Grunnen til at eiendomsbesitteren er optimistisk til fremtiden er på bakgrunn av hva som har skjedd i millionbyen Wuhan i Kina. Der koronapandemien startet. Byen ble steng 23. januar, og alle innbyggerne ble satt i hjemmekarantene. Nå er de sluppet ut.

– Etter full nedstenging i Wuhan i to uker flatet det ut med antall nye tilfeller, innlagte på sykehus og dødsfall. I uke 5 begynte befolkningen å komme tilbake på jobb og i uke 7 var det ingen nye sykdomstilfeller. Livet begynner nå mer eller mindre å komme tilbake til normalen. I Norge stengte vi 12. mars. Det er litt over 2 uker siden. Ser vi på VGs grafer over sykdomsbildet begynner de ulike grafene så vidt å flate ut, både når det gjelder nye syke, innleggelser og døde. Etter påske er vi på cirka 5 uker, og da satser vi på at vi kan drikke utepils 1. mai, sier han.

En oppblomstring for serveringstedene

Krefting velger å være optimistisk hva gjelder sommeren.

– Som sagt, ser vi hvordan koronaviruset har utviklet seg i Kina, som ligger langt foran oss. Jeg tror sommeren blir bra. Vi er sosiale dyr, blir været fint og Oslo kommune ikke henger for langt etter med restriksjoner kan det bli en oppblomstring for serveringstedene, sier han og påpeker at han er skuffet over Oslo kommune.

– De skjærer alle over én kam og fjernet skjenkemulighetene for alle også de som lojalt fulgte reglene. De opprettholder også fortaus leie og andre avgifter, som ikke er god politikk for små bedrifter, understreker han.

Dugnadsånd

– En dugnad er viktig. Vi er veldig glad for at staten bidrar med garantiordninger til lån til små og mellomstore bedrifter, og de kommer til å dekke deler av faste utgifter. Vi som gårdeiere må også bidra med det vi kan. Men vi må vurdere bidraget fra leietaker til leietaker. Noen har som nevnt god og til dels bedre omsetning, og andre har en solid aktør i bakkant. Har du for eksempel Norges Gruppen bak deg, må du klare deg selv. Vi konsertere oss om de som trenger hjelp, fremhever han.

Samtidig påpeker Krefting at forslag som RVs om at gårdeier skal redusere husleie med 50 prosent kan føre til nye kriser.

– Mange gårdeiere hadde ikke klart en halvering av alle husleier. Det ville ført til en eiendomskrise, som igjen ville spredt seg til bankene og resultatet hadde blitt en ny finanskrise, mener han.

Nå skal Carucel Eiendom fortsette å bidra med informasjon til leietakere. De sender ut faste informasjonsbrev om støtteordninger fra staten og vil bidra med lånesøknader.

– Vi skal bistå leietakerne våre så godt vi kan. En eiendom har ingen verdi uten leietaker, avslutter Krefting.